Vurdering i kvote 2 på pædagogik

 Kvote 2-vurdering på pædagogik

Vi vurderer dine interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier: