Spørgsmål og svar om studiet - pædagogik

Bliver man pædagog?

Nej, det er ikke en uddannelse, der ruster studerende i at udføre pædagogisk praksis. Uddannelsen giver den studerende et grundlag for at kunne forholde sig til og analysere pædagogisk praksis.

Jeg er i tvivl om, hvorvidt jeg skal vælge psykologi eller pædagogik. Er der meget psykologi i uddannelsen?

Der indgår psykologiske vinkler på pædagogik på lige fod med sociologiske, filosofiske, antropologiske og historiske vinkler. Det er vigtigt at understrege, at de psykologiske vinkler er udvalgt ud fra en pædagogisk interesse, dvs. at indholdet er pædagogisk psykologi, ligesom sociologien har fokus på pædagogisk sociologi etc. De psykologiske vinkler er således ikke terapeutisk rettede eller behandlerorienterede.

Det er muligt, at søge tilvalg på Psykologi (på 3. år), men der er ingen garanti for, at du kan få det.

Kan man studere i udlandet?

Ja, pædagogik og Københavns Universitet har udvekslingsaftaler med andre universiteter. Derudover er det muligt at lave individuelt udformede udlandsophold.

Hvad er gennemsnitsalderen på studiet?

Gennemsnitsalderen for de studerende er i starten af 20’erne, men der er en jævn aldersspredning. Der findes et færre antal studerende, der kommer direkte fra gymnasial uddannelse, en større gruppe udgøres af studerende, der enten har studeret andre fag, haft job eller været udenlands.

Hvad kan man skrive opgaver om?

Opgaver på studiet er indholdsmæssigt meget forskellige, men her et par eksempler på opgavetitler:

Bacheloropgaver:

  • ”Du er så latterlig!” - En analyse af kønsforhandlinger i TV-serien Pendlerkids
  • Erhvervsskolerne i Konkurrencestaten
  • Når hashbrug bliver en karrierevej - fra klasseværelset til hashboden.
  • Inklusionens udtryk - et kvalitativt studie om inklusion i skolens praksis
  • At gøre hjem på et Bosted
  • Hverdagen i børnehaven - et bachelorprojekt om kvalitet og civilisering i to københavnske børnehaver
  • KUA2 - en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af sammenhænge mellem rum, praktiseringer og institution

Er der mulighed for selv at præge studiet?

Ja, eksamensformerne bliver tidligt i forløbet baseret på problemformuleringer, der er udformet af den studerende selv og godkendt af vejlederen.