Det bedste fra alle verdener

Hvorfor nøjes med lidt, når man kan få det hele? Pædagogikstuderende Kirstine Godvin Hansen læser pædagogik, fordi det er den helt perfekte blanding af både sociologi, psykologi, filosofi og antropologi.

Hvorfor har du valgt at læse pædagogik?
Jeg har altid haft en stor interesse for både psykologi og dansk, og jeg søgte derfor ind på psykologi på Københavns Universitet i 2006 efter et sabbatår fra gymnasiet. Jeg fik dog afslag, og da jeg året efter skulle søge igen, gik jeg ind og kiggede på Uddannelsesguiden.dk, hvor de har sådan en 'andre som har søgt på psykologi har også søgt på'-feature. Her læste jeg mere og mere om bl.a. pædagogik, og det gik op for mig, at mine interesser drejede sig meget om udviklingspsykologi, der er et stort område på pædagogik. Så jo mere jeg læste, jo mere blev jeg overbevist om, at pædagogik var det rette fag for mig. På det ansøgningsskema, jeg endte med at sende i 2007, havde jeg derfor psykologi som førsteprioritet - velvidende, at jeg ikke ville komme ind - og pædagogik som andenprioritet.

"Det sociale fylder meget, og der er et rigtig godt studiemiljø
på pædagogik.
"

Kirstine Godvin Hansen, pædagogik

 

Hvornår blev du klar over, at det var det, du ville?
I 2006 blev jeg faktisk optaget på dansk, som på det tidspunkt var min andenprioritet. Men jeg følte mig ikke klar til at studere endnu, så jeg valgte i stedet at forfølge min indre tysker og arbejde et år for Lufthansa i Frankfurt. Så det var, mens jeg sad i Tyskland i 2007, at jeg læste om pædagogik på Uddannelsesguiden.dk, og jeg endte faktisk med at sende et omprioriteringsskema ind i sidste øjeblik, hvor jeg havde tilføjet pædagogik.

Hvordan var det at begynde at læse?
Jeg kan huske, at jeg efter den første undervisningsgang tænkte, at det ikke var så anderledes end gymnasiet. Vi havde vores første undervisning i et klasselokale, og det føltes meget trygt og velkendt. Jeg havde frygtet de der store auditorier, men klasselokalet føltes som et forum, hvor der var trygt. Jeg kan rigtig godt lide holdundervisning i forhold til forelæsninger, for det er lettere at afbryde, hvis der er noget, man ikke forstår, og det er også lettere at starte en diskussion.

Vi havde et virkelig godt introforløb med nogle gode tutorer. Vi blev inddelt i nogle læsegrupper, som tutorerne havde bestemt rammerne for. Grupperne var inddelt efter interessefællesskaber i forhold til, hvornår man kunne mødes, om man ville være social osv. Det har virket virkelig godt, og jeg kan kun sige, at man ikke skal være bange for at indgå i en læsegruppe på tværs af alder. I min læsegruppe har vi været fem studerende, én på 37 år, én på 30 og tre i starten af tyverne, og det har været et rigtig godt mix, fordi man får et andet udbytte ud af at være sammen med nogle mennesker, der har nogle andre erfaringer end en selv.

Er du glad for dit fag og for at læse? Hvorfor?
Det bedste og helt specielle ved pædagogik er, at det er en blanding af så mange forskellige faglige retninger. Man er ikke låst fast på et bestemt fagområde, men kan hele tiden finde noget nyt at beskæftige sig med, fordi uddannelsen består af et godt mix af bl.a. sociologi, psykologi, filosofi og antropologi.

Hvad er det mest interessante ved faget?
Jeg har beskæftiget mig meget med udviklingspsykologi, og så har jeg bl.a. skrevet om lærerprofessionalisme og skrevet en stor opgave om etniske minoriteter og modersmålsundervisning i folkeskolen. Vi havde en diskussion emnet i vores sociologifag, og så endte jeg med at skrive en opgave om den debat, der kører i øjeblikket. I min bacheloropgave skriver jeg om in- og eksklusionsprocesser af tosprogede elever, så det er lidt det samme. Men jeg synes ikke, at jeg længere har én interesse, der overskygger de andre. Nu åbner der sig bare hele tiden nye og spændende interessefelter, jo længere jeg kommer i studiet. Og det er ret fedt!

Hvad er det bedste - og hårdeste - ved at studere?
Det bedste er klart, at man laver noget, man interesserer sig for, og som man selv har valgt. Og at man hele tiden er sammen med andre mennesker, der har det på samme måde. Det sociale på studiet fylder meget for mig, og jeg har bl.a. været tutor i år og hjælpetutor sidste år, og så har jeg været med i festudvalget, lige siden jeg startede på studiet. Det er vigtigt at gøre noget for at lære folk at kende og få nogle gode relationer til folk på studiet, fordi vi har så få timer sammen. Jeg har også oplevet, at jeg som tutorer blevet meget bevidst om, hvorfor jeg selv læser pædagogik, fordi jeg skal fortælle og forklare andre om faget.

Men det er også rigtig hårdt at læse. Bl.a. kan det være hårdt kun at have så få timer. Jeg kunne godt have brug for, at der nogle gange var nogen, der svingede pisken lidt over mig, for det er svært at skulle styre det hele selv. Men heldigvis har jeg en god læsegruppe, hvor vi er ret gode til at hjælpe hinanden. Samtidig kan det at have så få timer også ind imellem være en fordel, fordi det giver en rigtig god fleksibilitet i forhold til resten af ens liv. Så altså de få undervisningstimer kan både være det bedste og det værste ved studiet.

Hvordan er studiemiljøet på faget?
Det sociale sammenhold fylder meget for mig, og jeg synes, at der er et rigtig godt studiemiljø på pædagogik - selvom vi er et lille fag. Vi er lige flyttet, så vi er fysisk tættere på film- og medievidenskab, og det har faktisk kun gjort studiemiljøet bedre, for man kan mærke, at der er kommet mere samling på instituttet nu. Men et godt studiemiljø kommer ikke af sig selv, og man er nødt til selv at være deltagende og engageret, hvis man ønsker, at der skal ske noget.

Har du et godt råd til kommende studerende?
Man skal glæde sig helt vildt! Og man skal i hvert fald ikke være bange for at starte, for det er en rigtig god tid. Selvom starten kan virke overvældende med alle de nye indtryk, fag og mennesker, så skal sammenhængen og den røde tråd nok komme, så bare nyd det. Et andet råd er, at når man læser på humaniora, hvor der er så få undervisningstimer, så er det en rigtig god idé at engagere sig. Meld dig derfor ind i fagrådet, cafeudvalget eller noget lignende, for uden et socialt netværk på studiet kan det godt gå hen og blive nogle lange fem år. Og så vil jeg også anbefale at søge udveksling i udlandet eller tilvalgsfag på andre universiteter eller fakulteter. For der er mange måder at studere et fag på. Jeg skal selv til Berlin til foråret og glæder mig meget.

Interview oktober 2009