En stærk kombination af sprog- , kultur- og samfundsforståelse

Line Rosenvinge Kjellerup læser portugisiske og brasilianske studier på 3. semester (efterår 2015). Uddannelsens teambaserede arbejdsmetode har styrket hendes samarbejdsevner, og så synes hun, det er unikt og ret sejt, at man kan lære et helt nyt sprog på godt et år.

Hvorfor valgte du at læse Portugisiske og brasilianske studier?

Jeg har altid været meget sproginteresseret og synes, sproget er et enormt vigtigt redskab i en moderne, globaliseret verden. I forbindelse med rejser har jeg stiftet bekendtskab med den brasilianske kultur, og jeg synes, det er super spændende, så derfor var jeg blevet nysgerrig. Og jeg blev rigtig fanget, da jeg så læste studieordningen og fandt ud at, at det er meget mere end et klassisk sprogstudie. Der er en meget interdisciplinær og nærmest samfundsfaglig tilgang, som tiltalte mig virkelig meget.

Hvordan var det at skulle i gang med at studere et helt nyt sprog?

Lige når man starter, tænker man, hold da op om et år skal jeg have al min undervisning på portugisisk og nu kan jeg ikke engang sige, hvad jeg selv hedder. Det virker crazy. Men jeg oplevede, at den tilgang der er til det, er enormt beroligende. Vi startede fra zero, og det gav en god ro i maven, at vi er et lille hold og alle var i samme båd. Det gjorde det mindre intimiderende at skulle være aktiv i undervisningen. Og så er undervisningen bygget op på en måde, der gør, at man kommer derhen i nogle små step, man kan overskue, og hvor man hele tiden mærker, der er en progression.

"

Noget af det vigtigste, jeg har fået med mig er evnen til at samarbejde. Alle har forskellige kompetencer og forskellige tilgange til problemstillingerne. Jeg tror virkelig, det er en vigtig kompetence, man kommer til at kunne bruge i sit fremtidige arbejdsliv.

Line Rosenvinge Kjellerup

Hvordan hænger sprogdelen sammen med den øvrige undervisning?

Det første år er halvdelen af undervisningen propædeutik (sprogundervisning) og den anden halvdel er introduktion til de forskellige metodefag og historie og den slags, så man får det sproglige værktøj samtidig med, at man får indblik i, hvad det kan bruges til. Det fungerer rigtig godt. Nu er jeg på 3. semester, og al undervisningen foregår på portugisisk. Det er udfordrende, for der er stor forskel på at have propædeutisk portugisisk og akademisk portugisisk. Men vores undervisere er superdygtige til at tale langsomt og bruge nogle ord, der ikke er for avancerede. Man kan også altid spørge, hvis man ikke lige fanger en pointe. Og så synes jeg, det har givet en masse selvtillid, at man faktisk formår at have undervisning på et sprog, man slet ikke talte for et år siden.

Hvad adskiller portugisiske og brasilianske studier fra andre sproguddannelser?

Vi arbejder hele tiden med problembaserede teamprojekter. Det betyder, at vi i vores kurser tager udgangspunkt i problemstillinger i den portugisisktalende verden, som vi så læser nogle tekster om. Og på den baggrund arbejder vi i grupper med løsningsmodeller og forskellige teoretiske tilgange til problemet. Vi har ikke faste grupper, men skifter fra uge til uge hver gang, vi tager et nyt tema op. Noget af det vigtigste, jeg har fået med mig indtil videre er evnen til at kunne få et samarbejde til at fungere med nogen, man ikke umiddelbart tror man kan samarbejde med. Alle har forskellige kompetencer og forskellige tilgange til problemstillingerne. Jeg tror virkelig, det er en vigtig kompetence, man kommer til at kunne bruge i sit fremtidige arbejdsliv.

Hvordan ser en studieuge ud for dig?

Vi har 15-20 timers undervisning om ugen, hvilket er relativt meget. Jeg kan godt lide at mine dage svarer nogenlunde til almindelige arbejdsdag fra 8 til 16. Det fungerer godt for mig at tage ud på universitet og læse de timer, hvor jeg ikke har undervisning. Det betyder også, at jeg kan holde fri, når jeg har fri, for det kan godt være svært som studerende at give sig selv lov til at holde fri. Der er altid noget ekstra, man kan læse.

Hvad vil du gerne med din uddannelse?

Jeg drømmer om at gå i en mere samfundsvidenskabelig retning, men stadig med et globalt udsyn og i et internationalt miljø, og derfor synes jeg det er superfedt at have de her sproglige og kulturelle kompetencer med mig. Jeg tror, jeg vil kunne byde ind med noget andet på en arbejdsplads end en rent samfundslig kandidat. Uddannelsen åbner rigtig mange døre, fordi vi har så mange forskellige tilgange til hele den portugisisktalende verden; samfundsvidenskabelige, sociologiske, antropologiske og selvfølgelig sproglige.

November 2015