Studieliv

Uddannelsen i portugisiske og brasilianske studier hører hjemme på institut for Engelsk, Germansk og Romansk sammen med en række andre sprogfag. Instituttet lægger vægt på et godt studiemiljø og på at tage godt imod dig, når du starter på din uddannelse.

Modtageordning og kontaktlærere

På portugisiske og brasilianske studier lægges der stor vægt på at sikre en god start på studiet. Ældre studerende (tutorer) arrangerer en introuge i slutningen af august (se nedenfor), og der vil være bestemte undervisere der har særlig kontakt til førsteårsstuderende. Som ny studerende på uddannelsen i portugisiske og brasilianske studier vil du i løbet af den første tid blive inviteret til en samtale med to af de undervisere, du allerede har mødt til timerne. Der vil være en gruppesamtale og senere en individuel samtale. Til disse samtaler er der mulighed for at snakke om de faglige og studiemæssige udfordringer, du måske vil opleve i din første tid på uddannelsen. Underviserne vil hjælpe dig til at få opbygget gode studievaner og få et overblik over, hvordan studiet hænger sammen, og hvad der kræves for at komme godt igennem det.

Studiegrupper

Studiegrupper er en vigtig del af undervisningen på portugisiske og brasilianske studier. Du vil komme til at arbejde i skiftende grupper i forbindelse med konkrete opgaver og projekter både i og uden for undervisningen. Det betyder, at du får opbygget gode samarbejdsfærdigheder og lærer at arbejde sammen med dine medstuderende på kryds og tværs af holdet. Mange studiegrupper har ført til gode og lange venskaber, der rækker ud over det faglige.

Studietur

Der er tradition for at studerende og undervisere tager på en studietur til Brasilien i foråret. Studieturen bruges ofte til at lave feltarbejde og indsamle materiale til projektarbejde og opgaver og til at besøge nogle af de universiteter og virksomheder, som uddannelsen samarbejder med.

Bibliotek

På instituttets bibliotek er der både plads til at sidde i ro og fordybe sig i studierne og til at mødes med medstuderende i de komfortable sofaer og lænestole. Biblioteket har en stor referencesamling som står på åbne hylder til fri afbenyttelse på stedet.

Café

I Ambarssaden kan studerende mødes og slappe af. Her er der mulighed for at spille bordfodbold, drikke fredagsøl og tale med dine medstuderende eller studerende fra instituttets andre sprogfag. Caféen drives af cafélogen, der består af studerende. Cafélogen sørger desuden også for at arrangere fester et par gange om året. Hvorvidt der skal indføres en fredags-caipirinha, en fredags-film eller en bate-papo på portugisisk med dine medstuderende om aktuelle temaer, er noget du kan være med til at bestemme.

Fagråd

Fagrådet er de studerendes talerør og repræsenterer de studerende i forhold til Studienævnet og andre styrende organer med relation til faget. Igennem fagrådets repræsentanter i studienævnet har de studerende direkte indflydelse på undervisningsplaner, udvikling af studieordninger, eksaminer, fagudbud og sociale arrangementer.

Hvis du har et problem eller et forslag, som du mener, skal tages op på dit studie, kan du henvende dig til fagrådet. Desuden er fagrådet med til at arbejde for et bedre studiemiljø bl.a. gennem sociale og faglige arrangementer for de studerende fx teaterture, fester og studieture.

Studielivet på KU

Hvordan er studielivet på resten af Københavns Universitet? Læs her om hvad sker der på universitetet, når du ikke har undervisning? Hvor du kan bo, få mere info om SU, studiejob og studierabatter osv.

Den første tid på uddannelsen

Hvornår skal jeg starte, og hvordan kommer jeg godt i gang med studiet?

Se Søndre Campus

Få en rundvisning på Søndre Campus, hvor undervisningen på portugisiske og brasilianske studier foregår.