Undervisning og opbygning

Undervisningen på portugisiske og brasilianske studier varierer mellem holdundervisning, forelæsninger med studerende fra andre sprogfag og seminarer. Generelt er undervisningen tilrettelagt efter en problemorienteret tilgang til stoffet, hvor du tilegner dig viden og færdigheder ved at arbejde med at løse problemer fra den virkelige verden – ofte igennem teambaseret projektarbejde.

Du har stor indflydelse på, hvordan du opbygger og former dit studie. Når du har fået en introduktion til nyt materiale af underviseren, får du og din gruppe hjælp til at forberede et gruppeprojekt. På næsten alle kurser vil du selv kunne vælge et geografisk område at fokusere på: Brasilien, Portugal eller enhver anden del af den portugisisktalende verden. Dette giver dig mulighed for systematisk at opbygge specialiseret viden om de lande og emner, du interesserer dig for. Du vil også have mulighed for at fokusere på et bestemt emne fx medier, socialpolitik eller miljø.

Undervisningen lægger op til at bygge bro imellem studerende og det private arbejdsmarked. Du vil få præsenteret konkrete udfordringer fra virksomheder og vil kunne bruge din faglige viden til at forslå løsninger inden for interkulturel kommunikation, feltarbejde og forretningsplaner.

For at blive ekspert på "den portugisisktalende verden" er international erfaring afgørende.  Læs mere om mulighederne for udveksling.  

Forberedelse og studieformer

Portugisiske og brasilianske studier er et fuldtidsstudium. 1/3 af tiden går med undervisning (12-14 timer om ugen), og 2/3 af tiden går med forberedelse, refleksion over det læste, efterbearbejdelse af undervisningsstoffet, informationssøgning og udarbejdelse af skriftlige opgaver eller oplæg til undervisningen alene eller i grupper med andre studerende.

På uddannelsen vil du deltage i tre fælles undervisningsforløb på dit tredje og fjerde semester. Fællesforløbene giver dig mulighed for at møde studerende fra andre af instituttets uddannelser og giver dig indblik i andre fagligheder.

Litteratur og undervisningssprog

På de første to semestre foregår undervisningen på engelsk. Herefter vil du blive undervist på portugisisk.

Eksamensformer

Der er krav om aktiv undervisningsdeltagelse i de fleste af fagene, hvilket indebærer, at du skal møde velforberedt op til undervisningen, deltage i diskussioner og lave et bestemt antal opgaver for efterfølgende at kunne gå til eksamen. I nogle fag bliver du vurderet i grupper og i andre individuelt. Læs mere om eksamensformer på uddannelsen her.

Opbygning

Uddannelsen i portugisiske og brasilianske studier starter med et introduktionsforløb. Forløbet giver et overblik over landene, hvor der tales portugisisk og introducerer til tværfaglige metoder, som bruges inden for områdestudier. Derudover trænes praktiske færdigheder i et akademisk studium. Du introduceres til karriereperspektiver, du bliver fortrolig med at studere på et universitet, og du bliver desuden god til at kommunikere på portugisisk.

Uddannelsen er bygget op i tre søjler: kultur og samfundsorienterede fagelementer (begge introduktioner, det brasilianske samfund, kultur i den portugisisktalende verden), sprog og kommunikationsorienterede fagelementer (propædeutik, aktuel portugisisk sprogbrug og variation, kommunikation og oversættelse) og praksiselementer (tværfaglige valgfag, den portugisisktalende verden i praksis).

På femte og sjette semester kan du vælge mellem en række tværfaglige valgfag. Her kan du specialisere dig inden for fx kommunikation og medier, samfunds- og kulturvidenskab, økonomi, latinamerikastudier eller hvad du ellers interesserer dig for.

1. år 1. semester
2. semester
Introduktion til den portugisisktalende verden (15 ECTS) Propædeutik B (15 ECTS)

Propædeutik A (15 ECTS)

Introduktion til områdestudier i den portugisisktalende verden (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Aktuel portugisisk sprogbrug og variation (15 ECTS)

Kommunikation og oversættelse: diskurs og identitet (15 ECTS)

Det brasilianske samfund: historie og aktualitet (15 ECTS)

Tværfagligt tilvalg (15 ECTS)
3. år 5. semester 6. semester

Bachelortilvalg (15 ECTS)

Bachelortilvalg (15 ECTS)

Kultur i den portugisisktalende verden: film, medier, litteratur og musik (10 ECTS)

Skriftlig sprogfærdighed på portugisisk (2,5 ECTS)

Mundtlig sprogfærdighed på portugisisk (2,5 ECTS)

4. år 7. semester

Den portugisisktalende verden i praksis: ekspertviden, erhvervskontakter og praktik (15 ECTS)

Bachelorprojekt (15 ECTS)