Eksamensformer

Eksamensformen er forskellig fra kursus til kursus. Du vil møde følgende eksamensformer på bacheloruddannelsen i portugisiske og brasilianske studier:

Aktiv undervisningsdeltagelse: I nogle kurser består eksamen i, at du møder velforberedt op og deltager aktivt i mindst 75 % af undervisningen. Du skal holde oplæg i timerne og aflevere mindre opgaver i løbet af semestret. På nogle kurser er aktiv undervisningsdeltagelse kun en del af eksamen og en forudsætning for, at du kan gå til eksamen i slutningen af semestret.

Mundtlige prøver: Mundtlige prøver finder altid sted på universitetet. På nogle kurser trækker du et eksamensspørgsmål, mens du på andre skal udarbejde et skriftligt materiale (en synopsis) som oplæg til den mundtlige eksamen. Til mundtlige eksamener vil du i nogle tilfælde blive bedømt for både det indhold, du præsenterer og for din mundtlige sprogfærdighed på portugisisk.

Skriftlige prøver og teamprojekter: skriftlige prøver finder enten sted på universitetet under tilsyn eller som skriftlige hjemmeopgaver, som du udarbejder alene på nogle kurser og i grupper på andre.

Forberedelse til eksamen

Hvert kursus har en kursusplan, som afspejler det forventede faglige niveau og omfanget af den tekstlæsning (og eventuel opgaveskrivning), der ligger til grund for eksamen ved kursets afslutning. Selvom eksamen i nogle tilfælde giver mulighed for at fokusere på en del af pensum i besvarelsen af eksamensopgaven, forventes det, at du forbereder dig grundigt og læser op til eksamen i alle kursets dele.

Man kan forberede sig til eksamen på mange måder. Det er vigtigt at understrege, at der ikke er en egentlig læseferie på universitetet. Derfor vil noget af eksamensforberedelsen allerede ligge i forbindelse med undervisningen ved at du møder velforberedt op til timerne, laver dine opgaver o.l. Det vil også være en fordel løbende at lave resuméer af de tekster, der bliver gennemgået i undervisningen, så du kan skabe et overblik over indholdet i dem og dermed se sammenhænge mellem teksterne. 

I eksamensmånederne (januar og juni) ligger eksaminerne ofte tæt op ad hinanden, så derfor er det vigtigt at have en plan for eksamenslæsningen og begynde at læse op på stoffet allerede i slutningen af semesteret. Op til selve eksamenen vil en del af forberedelsen naturligvis være individuel, men det er en god idé at bruge læsegrupper og medstuderende til at øve eksamensstoffet igennem.