Udlandsophold

Det er en god idé, at du undervejs i din uddannelse tager et halvt eller et helt års udlandsophold i Portugal eller Brasilien for at udvikle dine færdigheder som ekspert på feltet ’den portugisisktalende verden’. Det er din chance for at bruge dine faglige kompetencer, og du vil tilegne dig færdigheder på et helt nyt plan.

Mange vælger at tage ét semester i Brasilien og ét semester i Portugal. Universitetet har gode forbindelser til universiteter i udlandet: State University of São Paulo (USP), State University of Campinas (UNICAMP), Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ), Federal University of Minas Gerais (UFMG), Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-Rio), Catholic University of São Paulo (PUC-SP), University of Lisbon (UL) and New University of Lisbon (UNL). Du kan også få hjælp til, hvordan du selv arrangerer et udvekslingsophold på andre universiteter i den portugisisktalende verden, fx i Mozambique eller Macao.