Ansøgning om indskrivning

Når du vil søge om studieskift, overflytning eller genindskrivning, skal du søge gennem Den Digitale Ansøgningsportal. Vi anbefaler Firefox som browser, når du logger ind, da den understøtter ansøgningsportalen bedst.

Der er åbent for ansøgninger:

  • 16. januar til 1. marts (september-optag)
  • 2. september til 15. oktober (februar-optag).

Du får svar på din ansøgning:

  • Senest 10. juni (september-optag)
  • Senest 10. december (februar-optag)

>> Ansøg om overflytning/studieskift her

>> Ansøg om genindskrivning her

Godt at vide, før du udfylder din ansøgning

Du kan få hjælp til din ansøgning trin-for-trin i Brugervejledning til Ansøgningsportalen. 

Er du fra KU, AU, AAU, SDU eller ITU, kan du overfører dine data automatisk ved hjælp af funktionen dataudveksling. 

Husk at kontrollere, at alle eksamensdata bliver overført. Det er dit ansvar at sikre, at vi modtager dokumentationen. Du skal altså selv uploade dokumentationen, hvis det ikke den overføres via dataudvekslingen.

Hvis du har bestået det som svarer til det første år på den ønskede uddannelse, er det ikke muligt at søge om optagelse.


For beskrivelse af førsteårsfagene henvises til studieordningerne, som findes på studier.ku.dk.

Dit ansøgningsgrundlag vil blive fagligt vurderet i forhold til forældelsesspørgsmålet. Du skal tage højde for, at dit ansøgningsgrundlag kan blive afvist som adgangsgivende, hvis det vurderes som forældet.

Bilag og dokumentation

For at vi kan behandle din ansøgning, skal du uploade de påkrævede bilag og dokumentation. Det er på baggrund af dokumentationen at vi vurderer din ansøgning.

Det er ikke muligt at søge i papirform eller via KU-net. Hold evt. brugervejledningen åben, mens du udfylder din ansøgning. 

Du kan som udgangspunkt ikke eftersende dokumenter, når du først har sendt din ansøgning. Du bør derfor sikre dig, at du har uploadet alle relevante dokumenter, inden du sender den.

Dokumenter du ikke har mulighed for at fremskaffe inden for ansøgningsfristen, f.eks. dit endelige diplom, kan du dog eftersende.

Hvis fakultetet beder yderligere dokumentation, vil du have 7 dages frist til at svare. Hvis du ikke svarer inden for fristen, bliver din ansøgning afvist.

Søg i god tid

Det er dit eget ansvar at søge rettidigt og i god tid. Det er kun ansøgninger, der bliver sendt inden for fristen der behandles.

Status på din ansøgning

Når du har oprettet din ansøgning i ansøgningsportalen, kan du se status på din ansøgning og få beskeder fra universitetet når du logger ind på din ansøgning.

Log ind og se status på din ansøgning her.

Husk at takke ja eller nej til en tilbudt plads

Det er vigtigt, at du løbende tjekker status for din ansøgning. Fakultetet udsender løbende tilbud om studiepladser frem til svarfristen (nævnt ovenfor).

Hvis du modtager tilbud om en studieplads, skal du bekræfte, at du ønsker pladsen. Hvis du ikke bekræfter rettidigt inden for 7 dage fra den dato du modtager tilbuddet om optagelse, vil dit tilbud om studiepladsen bortfalde og pladsen vil blive tilbudt en anden ansøger.

Vær også opmærksom på, at adviseringsmails fra ansøgningsportalen kan ryge i dit spamfilter, så det er en god idé jævnligt at tjekke deres spammappe.

Tekniske udfordringer i forbindelse med ansøgning

Hvis du har loginproblemer eller andre tekniske udfordringer i forbindelse med at du vil indsende din ansøgning, bedes du kontakte Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på admissions@samf.ku.dk. I den forbindelse bedes du beskrive problemet i din e-mail samt vedhæfte skærmdumps, som viser det pågældende problem. 

Programfejl på din egen PC og tekniske udfordringer, herunder loginproblemer, i forhold til at indsende en ansøgning, giver ikke i sig selv mulighed for der kan dispenseres fra ansøgningsfristen. Det er kun hvis der opstår systemnedbrud i Den Digitale Ansøgningsportal, at der kan dispenseres fra ansøgningsfristen. I så tilfælde skal du tage et skærmdump som indeholder angivelse af dato og tid og viser fejlen og e-maile dette til admissions@samf.ku.dk.

Den Digitale Ansøgningsportal er et landsækkende system, der omfatter de fleste universiteter i Danmark. Det kan derfor forventes, at der med jævne mellemrum er stor travlhed på serveren især kort tid før deadline. Hvis mange forsøger at komme på systemet på samme tid, kan du risikere at få problemer med at logge på eller fuldføre din ansøgning. Hvis det medfører, at du ikke kan sende din ansøgning inden for fristen, vil din ansøgning ikke blive behandlet, da det ikke er en gyldig grund til ikke at have søgt rettidigt.

Derfor anbefaler vi, at du søger tidligst muligt efter Ansøgningsportalen er åbnet.