Dokumentation - studieskift og overflytning

For at vi kan vurdere, om du kvalificerer dig til indskrivning på bacheloruddannelsen skal du uploade nedenstående bilag og dokumentation. Du skal uploade følgende bilag, hvis ikke de overføres automatisk via dataudveksling.

Du har oplysningspligt

Hvis du har bestået kurser på en uafsluttet bacheloruddannelse, skal du i følge dansk lovgivning oplyse os om det i din ansøgning, og sørge for at uploade dokumentation for dine beståede eksamener. Vi vurderer herefter, om du skal have merit for dine beståede uddannelsesdele (startmerit). Du er desuden forpligtet til at oplyse om du har en afsluttet bacheloruddannelse, hvis du bliver spurgt om dette. Læs mere om startmerit her...

Hvis du på ansøgningstidspunktet ikke har den nødvendige dokumentation, skal du i stedet uploade en forklaring om dette. Du kan kun fortsætte ansøgningsproceduren, hvis du uploader information, der hvor du bliver bedt om det.

Bilag og dokumentation 

Upload af bilag i Ansøgningsportalen

Oversigt over kurser/fagelementer på din igangværende eller afsluttede uddannelse med bedømmelser, ECTS-angivelser og datoer for beståelse, som er underskrevet af den udstedende uddannelsesinstitution

Er du fra KU, AU, AAU, SDU eller ITU anbefaler vi, at du overfører disse data automatisk ved hjælp af funktionen dataudveksling.

Ved ansøgning om 'Samfundsfag og sidefag' vedlægges endvidere dokumentation for gymnasial uddannelse og evt. gymnasial supplering

Screendump fra ansøgningsportalen - Krav og forudsætninger


'Beståede videregående uddannelser'

eller


'Ikke beståede videregående uddannelser'.

Oversigt over evt. tilmeldte kurser, der forventes bestået før ønsket studiestart.

Screendump fra ansøgningsportalen - Krav og forudsætninger

"Upload oversigt over kurser/fagelementer"

Studieordning for din nuværende uddannelse eller link til denne

Screendump fra ansøgningsportalen - Krav og forudsætninger

"Upload oversigt over kurser/fagelementer"

Dokumentation for danskkundskaber svarende til dansk på A-niveau på danske gymnasiale uddannelser.

Screendump fra ansøgningsportalen - Krav og forudsætninger

"Upload dokumentation for sprogkundskaber"

Dokumentation for engelskkundskaber svarende til B-niveau på danske gymnasiale uddannelser.

Screendump fra ansøgningsportalen - Krav og forudsætninger


"Upload dokumentation for sprogkundskaber"

Dokumentation for relevante supplerende aktiviteter, som er bestået eller vil blive bestået før ønsket semesterstart, med fagbeskrivelser, pensumlister og ECTS-angivelse.

Screendump fra ansøgningsportalen - Krav og forudsætninger


"Upload yderligere information"

Dokumentation for øvrige forhold, som bør indgå i behandlingen af dit ansøgningsgrundlag.

Screendump fra ansøgningsportalen - Krav og forudsætninger


"Upload yderligere dokumentation"