Spørgsmål og svar om studiet - psykologi

 

Du vil på bacheloruddannelsen have cirka 12-16 timers undervisning om ugen. Typisk vil det være en kombination af forelæsninger, øvelsestimer og holdundervisning. Undervisningen er typisk på dansk, men en stor del af dit pensum er på engelsk. På dit første semester på psykologi skal du have fagene Socialpsykologi, Introduktion til psykologi og videnskabsteori og Statistik og kvantitative forskningsdesign I. Socialpsykologi er det største af de tre fag med ugentligt fire timers forelæsning samt tre timers undervisning på seminarhold.

 

 

 

 

 

 

 

 

Når du starter på psykologistudiet, bliver du sat på et hold med cirka 30 andre nye studerende. Hvis du deltager i introugen og rusturen, har du mulighed for at lære de andre på dit hold lidt bedre at kende. Når du har undervisning på øvelses- eller seminarhold i løbet af dit første år på studiet, er det også med dit hold.

 

 

På bacheloruddannelsen i psykologi får du et grundlæggende og bredt kendskab til psykologi. Udviklings-, Social-, Kognitions-, Personligheds- Arbejds- og Organisations- samt klinisk psykologi er de største fag, du skal følge. I fagene Arbejds- og Organisationspsykologi, Pædagogisk Psykologi og Klinisk Psykologi får du en indføring i anvendt psykologi. Derudover skal du have en række forskellige fag som beskæftiger sig med metode og videnskabsteori samt ét eller to mere temaspecifikke valgfag. I studieordningen for bacheloruddannelsen på psykologi kan du læse mere detaljeret om, hvad dine fag handler om.  Du kan finde studieordningen her.

 

 

De tre kurser Klinisk Psykologi I og II samt Psykologisk professionstræning er de eneste, du kommer til at have på din bacheloruddannelse, der handler om psykiske lidelser. I de andre kurser kan psykiske lidelser godt indgå som et tema i en tekst eller en undervisningsgang, men det er ikke et emne, som fylder meget. Hvis du synes, det er et spændende område, og gerne vil beskæftige dig mere indgående med det, er der forskellige muligheder for at gøre det undervejs i din uddannelse. Ellers kan du se frem til kandidatuddannelsen, hvor du kan vælge programmet Klinisk Psykologi. Hvis du vil vide mere om kandidatuddannelsen i psykologi, kan du orientere dig her.