Studiestart på psykologi

Holdundervisning

Hvis du vælger at søge optagelse på psykologi og bliver optaget på studiet, vil du have god tid til at forberede dig på studiestarten. Når du takker ja til studiepladsen, får du automatisk besked, om alt det du skal vide om den første tid på din nye uddannelse. Foto: Christoffer Regild

Dine første dage på uddannelsen - uge 35

Som ny studerende på psykologi bydes du velkommen med en uges introforløb i uge 35. Forløbet foregår på den del af Københavns Universitets Campus, som hedder Center for Sundhed og Samfund, også kaldet CSS. Det er på primært på CSS, at du kommer til at bruge din tid som psykologistuderende i løbet af dine studieår. Introforløb er delt op i en ”rusuge” med fokus på introduktion til universitetet og en ”rustur” med fokus på at lære dine medstuderende på din årgang bedre at kende. Rusugen foregår mandag-torsdag (fri onsdag) på CSS, imens rusturen foregår torsdag-søndag ca. 1 times kørsel fra København.

Introforløbet organiseres af tutorer, som er frivillige ældre studerende. De har sammensat et spændende forløb til dig med introduktion til din uddannelse, sociale aktiviteter og gode tips til livet som studerende.

Som noget af det første bliver du placeret på et stamhold. Stamholdet består af andre nye studerende, som du skal have holdundervisning sammen med. De fleste studerende følger deres stamhold gennem hele bacheloruddannelsen. Introforløbet giver dig derfor også mulighed for at lære de andre på dit stamhold at kende.

I introforløbet bliver du vist rundt på CSS, som er dit campus-område, hvor al undervisningen foregår. Tutorerne vil bl.a. vise dig, hvor du kan købe bøger, hvor der er læsesale, studenterdrevne cafeer og kantiner. Derudover vil de give dig mulighed for at møde de undervisere, som du skal have i løbet af 1. semester.

I rusugen vil du også blive introduceret til studievejledningen og til forskellige studenterdrevne foreninger, som du kan melde dig ind i, i løbet af din studietid.

Rustur

Rusturen, der arrangeres af tutorerne, er altid en stor oplevelse for nye studerende, og der er plads til alle. Fællesskab og hygge står højt på listen, da rusturen er lavet til at ryste dig og dine medstuderende godt sammen, men der også er plads til lidt fagligt indimellem. Man kan godt deltage i dagene i rusugen, uden at tage med på rusturen, men vi anbefaler at deltage i rusturen, da det giver et godt fundament for at lære andre nye studerende at kende.

Du skal tilmelde dig rusturen til tutorerne og vil få nærmere information om det i introforløbet.

Din første undervisning starter mandag i uge 36

Som ny på bacheloruddannelsen i psykologi skal tutorerne nok sætte dig godt ind i dine kommende kurser på 1. semester. Desuden vil du i løbet af rusugen møde nogle af de undervisere, som du skal have på 1. år.

Hvis du inden introforløbet har lyst til at læse mere om dine kurser på 1. år, så kan du kigge her.

Til de første undervisningsgange, vil underviserne fortælle om det pågældende fags indhold og beskrive, hvordan undervisningsformen er, og hvordan eksamen kommer til at være.

Find al information på studiestartssiderne

Studiestartssiderne er der, hvor vi har samlet al den vigtige information om de første uger på uddannelsen. Du finder studiestartsiderne på samf.ku.dk/studiestart.