Undervisning og opbygning

Holdundervisning på psykologi
Gennem bacheloruddannelsen er der undervisning ca. 12-16 timer om ugen. Resten af tiden går med at forberede sig til undervisningen ved at læse pensum selv og mødes med ens læsegruppe. Man skal derfor være forberedt på at skulle arbejde en del selvstændigt og bruge meget tid på at læse pensumtekster. I løbet af et semester er der ca. 2500-3000 siders pensum. Foto: Christoffer Regild

Undervisningen på bacheloruddannelsen i psykologi

Grafik med tavleundervisning

Der er både holdundervisning og forelæsninger tilknyttet de forskellige fag.

Holdundervisning foregår på dit stamhold, som de fleste følger igennem hele deres bacheloruddannelse. Et stamhold består af ca. 30 studerende, og her vil du have mulighed for at diskutere, analysere og stille spørgsmål til underviser sammen med de andre på dit hold. På nogle fag vil der også være små øvelser og fremlæggelser som en del af holdundervisningen.

Forelæsninger er for hele din årgang, og der vil derfor være ca. 200 studerende i en forelæsningssal. Til forelæsninger er det ofte professorer og lektorer, som underviser, og det er i høj grad envejskommunikation, hvor du lytter og tager noter.

Bacheloruddannelsen er hovedsagligt teoretisk, og psykologistudiets praktiske fag findes i højere grad på kandidatuddannelsen.

Grafik med gruppearbejde/mødeForberedelse og studieformer

Der er mange forskellige måder at studere på, og det kan godt tage noget tid at finde ens egen måde. De fleste finder dog ud af, at det kræver mere end blot at deltage i undervisningen. På bacheloruddannelsen i psykologi er der nemlig meget pensum, som skal læses til hver enkelt undervisningsgang, og der er derfor meget selvstændig forberedelse.

Derudover er der også møde med læsegruppen, løbende øvelsesopgaver og forberedelse af mundtlige oplæg til undervisningen, så en god struktur er ofte nøglen til en sammenhængende hverdag.

Du kan se et eksempel på et ugeskema her.

Grafik med bøgerPensum og undervisningssprog

På bacheloruddannelsen i psykologi vil du møde en stor del af pensum på engelsk. På stort set alle kurser vil du nemlig læse primærtekster og forskningsartikler, og disse er oftest på engelsk. Mange studerende oplever det som en udfordring i starten at skulle læse akademiske tekster på engelsk, men det bliver nemmere, jo flere man kommer igennem.

Undervisningssproget er oftest på dansk, men der kan være lektorer og professorer, som underviser på engelsk.

Hvis hele kurset har haft undervisning på engelsk, så vil du også skulle til eksamen på engelsk.

EksamensformerGrafik med computerskærm og hænder på tastatur

På bacheloruddannelsen i psykologi vil du på nogle af fagene skulle skrive løbende skriftlige afleveringer for at kunne gå til eksamen i slutningen af semestret.

De fleste af eksamenerne på bacheloruddannelsen er skriftlige hjemmeopgaver. De varer typisk 72 timer eller 1 uge. Nogle af eksamenerne kan afleveres som gruppeeksamen. Eksamensformen varierer dog de enkelte fag imellem. Enkelte skriftlige eksamener finder f.eks. sted på universitetet i et begrænset antal, imens andre kan have form af længerevarende projekter. Desuden er der én mundtlig eksamen i løbet af bacheloruddannelsen.

Du skal forvente, at en stor del af eksamenerne er karakterbedømte.

Opbygning

På bacheloruddannelsens første studieår bliver du på den ene side introduceret til psykologiens videnskabsteori og historie samt til centrale metoder. På den anden side giver du dig i kast med to af psykologiens grunddiscipliner inden for henholdsvis den samfundsvidenskabelige tradition (socialpsykologien) og den humanistiske tradition (personlighedspsykologien). Herudover bliver du introduceret til den naturvidenskabelige del af psykologien gennem faget Biologisk psykologi og neuropsykologi.

På andet år fortsætter du med at fordybe dig i den naturvidenskabelige del af psykologien via faget Kognitionspsykologi samt den mere samfundsvidenskabelige del i form af Pædagogisk psykologi og Arbejds- og organisationspsykologi. Du har desuden faget Udviklingspsykologi, som handler om hvordan mennesket udvikler sig i barne- og ungdomsårene. Udviklingspsykologi spænder bredt over psykologiens tre grunddiscipliner og afsluttes med en opgave med tilhørende vejledningstimer, som skal forberede den studerende til bachelorprojektet på sjette semester.

På første semester af dit tredje studieår præsenteres du for den mere behandlingsorienterede psykologi i form af Klinisk psykologi og Psykiatri. Endvidere lærer du i faget Forskningsdesign og videnskabsteori, hvordan grundstenene lægges til udviklingen af et forskningsprojekt. Herudover får du faget Samtaletræning, hvor du får mulighed for at træne de færdigheder, der er nødvendige for som psykolog at kunne indgå i en professionel samtale med klienter. På sidste del af tredje studieår, skal du skrive bachelorprojekt om et selvvalgt emne og have valgfag.

Når du har bestået bacheloruddannelsen i psykologi, er du ba.psych., og når du har bestået kandidatuddannelsen i psykologi er du cand.psych. - Psykolog.

Bacheloruddannelsen på 2021-studieordningen, der træder i kraft 1. september 2021 ser således ud:

1. år

1. semester 2. semester

Socialpsykologi

Personlighedspsykologi

Introduktion til Psykologi og videnskabsteori

Biologisk Psykologi & Neuropsykologi

Statistik og kvantitative forskningsdesign I Statistik og kvantitative forskningsdesign II

2. år

3. semester 4. semester
Kognitionspsykologi Udviklingspsykologi
Kvalitative metoder og forskningsdesign

Klinisk Psykologi II

Klinisk Psykologi I Pædagogisk Psykologi

3. år

5. semester 6. semester
Arbejds- og Organisationspsykologi Bachelorprojekt
Valgfag Psykologisk Professionstræning

Avanceret forskningsdesign og videnskabsteori

Valgfag


Læs mere om de enkelte moduler/fagelementer her.

Udlandsophold

På Institut for Psykologi, har du mulighed for at tage på studieophold i udlandet. Læs mere om mulighederne for udlandsophold.