Spørgsmål og svar om studiet - religionsvidenskab

Propædeutik?

Når man studerer religion, skal man - ud over tilvalget - også vælge et propædeutisk sprogstudium. Propædeutik er et græsk låneord, der betyder forberedende undervisning. Det er således et indledende studium af et sprog, der fx kunne være sanskrit, oldgræsk, vestgrønlandsk, portugisisk, kinesisk, hebraisk, italiensk eller serbokroatisk. Sproget må ikke være engelsk, tysk, fransk, dansk, svensk eller norsk.

Det valgte sprog skal bruges på overbygningen til at arbejde med tekster på originalsprog (altså ikke tekster i oversættelse).

Kandidatuddannelser?

Efter bacheloruddannelsen i religionsvidenskab kan du læse videre på kandidatuddannelsen i religionsvidenskab. Man har også mulighed for at vælge kandidatuddannelsen i tværkulturelle studier.

Du kan i høj grad forme din egen studieprofil ved valg af tilvalgsfag, propædeutik og overbygningsuddannelser. Herudover har du udstrakt frihed til at vælge de områder inden for religionsstudiet, der interesserer dig mest i de mange valgfrie områdestudier. Er du fx særligt interesseret i nordisk mytologi eller japansk religion, har du mulighed for at gå i dybden med det pågældende emne på overbygningsuddannelsen.

Studiejobs?

De fleste studerende arbejder ved siden af studierne for at få privatøkonomien til at hænge sammen. Det kan dog være af stor betydning for dit videre forløb, hvad du vælger at arbejde med. Du skal derfor tænke over, hvad du senere gerne vil beskæftige dig med, og hvor det kunne være godt at få en fod indenfor, fx ministerier, hjælpeorganisationer, museer m.m.

Andet engagement end selve studiet kan have betydning for dit kommende arbejdsliv!

Rejser?

Mange studerende vil gerne læse en tid i udlandet. Religion har kun få formelle udvekslingsaftaler med andre universiteter, men det betyder ikke, at du ikke kan komme afsted! Mange studerende rejser ud i verden og studerer, og i studievejledningen hjælper vi gerne med gode råd og information herom, når du er startet på religion.