Undervisning og opbygning

Undervisningen kombinerer forelæsninger på større hold med seminarer og arbejde i studiegrupper. På grunduddannelsen er der minimum 12 undervisningstimer om ugen alt efter, hvor mange undervisningstilbud du vælger at følge.
Du kommer til blandt andet til at arbejde med tekster, billeder, musik, arkitektur, statistik fra hele verden og fra alle tider. Eksempelvis inddrager underviserne materiale fra deres feltarbejde i kurserne. Læs en mere detaljeret beskrivelse af uddannelsens fagelementer.

Der er rig mulighed for at tage et semester i udlandet - fx for at træne dit valgte sprog eller bare for at prøve at studere og leve i udlandet. Læs mere om udlandsophold

Forberedelse og studieformer

Størstedelen af arbejdet på religionsvidenskab består i at finde kilder og indsamle materiale, læse, reflektere over og analysere det læste. Når du har 12 timers undervisning om ugen, foregår det meste af din dagligdag med at forberede dig på undervisningen. Du kan arbejde alene derhjemme, på biblioteker og arkiver, eller du kan mødes med din læsegruppe. Da det tager en del tid at lære et nyt sprog, kommer du til at forberede dig til propædeutik-kurserne. 

Religion for øje - bog til gymnasieelever

Hvis du vil vide mere om, hvordan vi arbejder på studiet og hvordan religionsvidenskaben kan bruges til at undersøge forskellige emner i samfundet, kan du læse bogen "Religion for øje". Bogen er redigeret af Anna og Isak, som begge er studerende på religionsvidenskab og er en samling af artikler baseret på bacheloropgaver skrevet af deres medstuderende.

Læs mere og hent bogen gratis

Litteratur og undervisningssprog

På uddannelsens andet år vil du modtage propædeutisk undervisning (sprogundervisning) i et enkelt originalsprog, som du selv vælger. Du skal være forberedt på at bruge en hel del tid på at lære et fremmedsprog (eksempelvis latin, arabisk, græsk, sanskrit, hindi, portugisisk eller tyrkisk).

Undervisningen kombinerer forelæsninger i større hold med seminarer og arbejde i studiegrupper. 

Eksamensformer

Eksamensformerne varierer alt efter hvilket fag, du følger og omfatter både mundtlige prøver såvel som skriftlige opgaver. Du kan læse mere om de eksamensformer, der knytter sig til de enkelte fag i studieordningen. 

Opbygning

Bacheloruddannelsen i religionsvidenskab er på 3 ½ år. Den består af 2 ¼ års grundfagsstudier suppleret med ¾ års tilvalgsstudier uden for grundfaget. Hertil kommer ½ års sprogundervisning (propædeutik). Du vælger frit, hvilke tilvalg der skal indgå i bachelorstudiet. 

Universitetsuddannelser er opbygget af fagelementer og måles i ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point. 

1. år 1. semester
2. semester

Religionshistorie

(15 ECTS)

Kristendomshistorie (15 ECTS)

Religionssociologi

(15 ECTS)

Videnskabsteori (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Religionsvidenskabelige emnekredse (15 ECTS)

Valgfrit område (15 ECTS)
Propædeutik 1(15 ECTS)

Propædeutik 2 (15 ECTS)

3. år 5. semester 6. semester
Idéhistorie (15 ECTS) Bachelorprojekt  (15 ECTS)
Valgfrit område med sprogudprøvning (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)
3. år 7. semester  
Tilvalg (15 ECTS)
Tilvalg (15 ECTS)