Undervisning og opbygning

Undervisningen består både af teori og praktiske øvelser. Der er 12 timer skemalagt undervisning om ugen. En del af undervisningen foregår på hold, der består af cirka 50 retorikstuderende fra samme årgang, og i andre kurser deltager også tilvalgsstuderende, der supplerer deres grunduddannelse i fx statskundskab, historie eller filosofi med retorikfaglige kurser. Der veksles mellem forskellige undervisningsformer: forelæsninger, studenteroplæg, diskussioner og øvelser. Gruppearbejdet med medstuderende er en integreret del af undervisningen på flere kurser.

Forberedelse og studieformer

Udover de 12 timers undervisning om ugen bruger du din dagligdag på at forberede dig til undervisningen: læse, reflektere over det læste, arbejde i læsegrupper og finde supplerende kilder og materiale. Du skal være forberedt på, at en stor del af den videnskabelige litteratur er på engelsk. Når du forbereder dig, kan du arbejde alene, eller du kan mødes med din studiegruppe på læsepladserne på campus. I de praktisk orienterede forløb skal du også sætte tid af til samarbejde med dine medstuderende i tale- og skrivegrupper.

Opbygning

Universitetsuddannelser er opbygget af fagelementer og måles i såkaldte ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point. Bacheloruddannelsen i retorik består af 9 fagelementer, som du kan se i skemaet nedenfor. Hvert fagelement tæller 15 ECTS-point.

1. år 1. semester
2. semester

Retorisk teori og analyse (15 ECTS)

Retorisk skrivning, sprog og stil  (15 ECTS)

Retorisk praksis og stemmebrug  (15 ECTS)

Argumentation (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Retorisk skrivning og rådgivning (15 ECTS)

Retorik i samfundet (15 ECTS)

Retorisk kritik (15 ECTS) Mundtlig retorik og rådgivning (15 ECTS)
3. år 5. semester 6. semester
Bachelorprojekt (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)
Tilvalg (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)