Høre- og synsvanskeligheder

Som studerende med høre- eller synsvanskeligheder kan du opleve begrænsninger i din studieevne eller studieeffektivitet. For at du kan studere på lige vilkår med andre studerende, kan det være nødvendigt med støtte eller hjælpemidler.

Hvordan kan høre- og synsvanskeligheder påvirke studiet?

Udover de mere åbenlyse vanskeligheder du har som studerende med høre- og synsvanskeligheder, kan du opleve studievanskeligheder i form af:

  • koncentrationsvanskeligheder
  • udholdenhedsproblemer
  • manglende overblik over studiet
  • vanskeligheder med at strukturere og planlægge studieforløbet

I det omfang høre- og synsvanskelighederne påvirker studiet, kan du modtage Specialpædagogisk Studiestøtte i form af hjælpemidler eller andre ydelser.

Book en tid til en samtale

Du kan tale med en SPS-vejleder om dine støttemuligheder både før og efter, du er blevet optaget på en uddannelse.

  1. Søg om optagelse i god tid
  2. Læs informationen på denne side (se nedenfor)
  3. Book en samtale, og du er i gang ...