Læse- og skrivevanskeligheder, ordblind, dysleksi

Har du læse- og skrivevanskeligheder, når du forbereder dig til undervisning, er du med stor sandsynlighed ordblind og med de rette hjælpemidler, kan du studerer på lige vilkår med andre studerende.

Filmen er produceret af KVUC.

Er du ordblind?

Hvis du er ordblind, skal du have søgt om støtte og en overflytning af dine hjælpemidler fra et tidligere uddannelsessted eller nye hjælpemidler. 

Hvis vi ser et yderligere behov for støtte, vil du også blive indstillet til en overgangsudredning hos KVUC. Overgangsudredningen sikrer en vurdering af, om der er yderligere hjælpemidler, der kan være dig til gavn på et akademisk niveau.

Mistanke om ordblindhed?

Hvis du er i tvivl om, om du er ordblind, kan du søge om en test for ordblindhed, når du er blevet optaget på uddannelsen.

1. Søg om optagelse i god tid
2. Læs informationen på denne side (se nedenfor)
3. Send os en mail sps@adm.ku.dk, og du er i gang ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Send os en mail på SPS@adm.ku.dk fra din KU-mail lige efter, at du er blevet optaget på en uddannelse. Så får du tilsendt nogle skemaer, som du skal udfylde inden vi indstiller til, at du får overført dine hjælpemidler, evt. rammebevilling til Nota samt studiestøttetimer hos KVUC.

Hvis vi ser et yderligere behov for støtte, vil du også blive indstillet til en overgangsudredning hos KVUC. Overgangsudredningen sikrer en vurdering af, om der er yderligere hjælpemidler, der kan være dig til gavn på et akademisk niveau.

Hvis du har en diagnose ud over din ordblindhed, anbefaler vi, at du booker en samtale med en SPS-vejleder, så din SPS bliver tilpasset alle dine behov for støtte.