Læse- og skrivevanskeligheder (ordblindhed, dysleksi)

Hvis du har læse- og skrivevanskeligheder, når du forbereder dig til undervisning, er du med stor sandsynlighed ordblind, dvs. du lider af dysleksi.

Hvad er ordblindhed?

Ordblindhed – eller dysleksi – er en specifik vanskelighed ved håndtering af skriftsprog (læse, stave og skriftlig formulering). Ordblindhed skyldes ikke manglende intelligens. Det er derimod en medfødt vanskelighed i lighed med fx farveblindhed.

Er du ordblind, eller har du mistanke om det?

Hvis du er ordblind eller har mistanke om at du er ordblind, kan du også få en samtale med en SPS-vejleder. Her kan vi fx tale om dine støttebehov, om eventuelle ændringer i dine støttebehov, eller hvis du ønsker at blive testet for ordblindhed.

Hvis du gerne vil springe samtalen over, men ønsker dine hjælpemidler fra en tidligere uddannelse overført til KU, skal du blot sende os en mail på SPS@adm.ku.dk fra din KU-mail. Så indstiller vi til, at du får overført dine hjælpemidler samt at du får en overgangsudredning hos KVUC. Overgangsudredningen sikrer en vurdering af, om der er yderlige hjælpemidler, der kan være dig til gavn på et akademisk niveau.

En samtale er også relevant, hvis du har en diagnose ud over din ordblindhed.

Hvordan kan ordblindhed påvirke studiet?

Hvis du lider af ordblindhed, vil du ofte opleve studievanskeligheder i form af fx:

 • vanskeligheder ved at tilegne dig nyt stof gennem læsning
 • vanskeligheder ved at holde sætninger i hovedet, mens du skriver dem ned
 • vanskeligheder ved at formulere komplicerede sammenhænge skriftligt
 • store forskelle i den skriftlige og mundtlige formulering
 • vanskeligheder ved at læse og skrive fremmedsprog
 • en usikker stavning.

I det omfang læse- og skrivevanskelighederne påvirker dig som studerende, kan du modtage Specialpædagogisk Studiestøtte i form af hjælpemidler eller andre ydelser.

Støtteformer

Som studerende med læse- og skrivevanskeligheder (ordblindhed) kan du få støtte i form af fx:

 • ordblindetest
 • IT-startpakke med ordblindeprogrammer eller programpakke med ordblindeprogrammer til installation på egen computer
 • instruktion i brugen af IT-startpakken eller programpakken
 • talegenkendelsesprogrammet Dictus. Med Dictus kan du diktere tekster direkte til computeren
 • studiestøttetimer
 • diktafon til notetagning
 • scanner
 • undervisningsmaterialer på digitale medier.