Psykiske lidelser

Som studerende med en psykisk lidelse kan du opleve begrænsninger i din studieevne eller studieeffektivitet.

Hvad er psykiske lidelser?

Psykiske lidelser omfatter forskellige lidelser og sygdomme som i første omgang rammer sindet og bevidstheden. Psykiske lidelser er alt lige fra enkle fobier, lettere depressioner og angst til alvorligere sygdomme som skizofreni, paranoia, ADHD og bipolare lidelser (manisk-depressive lidelser).

Hvordan kan psykiske lidelser påvirke studiet?

Som studerende med en psykisk lidelse kan du opleve studievanskeligheder i form af fx:

 • koncentrations- og hukommelsesproblemer
 • udholdenhedsproblemer og tendenser til at udsætte opgaver, skifte studie m.m.
 • manglende overblik over studiet
 • vanskeligheder med at strukturere og planlægge studieforløb og opgaver
 • vanskeligheder med at lære og reflektere over egen læringsproces
 • problemer med at indgå i sociale sammenhænge, heriblandt undervisning og læsegrupper
 • problemer med at udholde præstations- og arbejdspres
 • voldsomme angstanfald i eksamenssituationer eller ved nye og ukendte opgaver
 • dårlig situationsfornemmelse og en forstyrrende indvirkning på undervisningen
 • vanskeligheder med at forstå substansen i fagene
 • overdrevent fokus på irrelevante detaljer
 • manglende motivation og engagement i studiet
 • Meget lav stresstærskel


Støtteformer

Som studerende med psykiske lidelser kan du få støtte i form af fx.

 • mentortimer
 • faglig støttelærer
 • diktafon
 • udredning hos Center for Autisme for studerende med ASF (Autisme Spektrum Forstyrrelse)
 • støtteforløb gennem Studenterrådgivningen