Guide til studievalg

For mange er det både en spændende og forvirrende proces at vælge uddannelse. Hvis du har særlige behov og udfordringer, kan det være endnu vigtigere at undersøge og overveje, hvad der vil være en god uddannelse for dig.

Her er en guide, der kan hjælpe dig med at træffe et godt studievalg. 

 •  1 

  Hvad kræver uddannelsen af dig fagligt og socialt?

  ◊ Find info om uddannelsen. Du kan læse om alle KU's uddannelser her.

  ◊ Tal med en studievejleder på uddannelsen. Her er nogle eksempler på spørgsmål, du kan stille.

  Reflektér og skriv fordele og ulemper ved uddannelsen ned.

 •  2 

  Hvad er dine udfordringer og behov for støtte?

  Overvej, hvad du tror, du får nemt ved, og hvad vil du have svært ved: 

  ◊ fagligt ved at tage et Uddannelsestjek

  ◊ socialt ved at prøve: Test uddannelsen - før den tester dig.

  Reflektér og skriv ned. 

 •  3 

  Tal med en SPS-vejleder om støttemuligheder

  Vær ærlig og åben omkring dine udfordringer. Jo mere du fortæller os, jo bedre kan vi vejlede dig om dine muligheder.

  Kontakt SPS-vejlederne

 •  4 

  Når du sender din ansøgning om optagelse 

  Hvis du søger om optagelse i kvote 2, kan du samtidig søge om særlig støtte eller ekstra tid til kvote 2-prøven. Kontakt KU Studentercenter for mere information.

  Husk at uploade lægelig dokumentation for din(e) funktionsnedsættelse(r). Oplysningerne behandler vi fortroligt, og de får ikke indflydelse på dine prøveresultater.

 •  5 

  Hvis du bliver tilbudt en studieplads på KU

  Når du har takket ja til din studieplads på Mit KU, skal du hurtigst muligt:

  ◊ tilmelde dig "Information og vejledning om SPS" på Mit KU. 

  booke en SPS-samtale eller kontakte SPS-vejlederne på KU, så du kan søge om støtte eller hjælpemidler.

 •  6 

  Forbered dig til studiestart

  På universitetet er der mange ting du selv skal klare. Udover at du skal bruge tid på at forberede dig og deltage i undervisningen, skal du også forholde dig til mange mennesker, mange deadlines, administrative handlinger, forskellige dokumenter, studiemails og studieplatforme. Du skal selv følge op på det hele. Det kan være udmattende, overvældende og ekstra ressourcekrævende. 

  Spørg dig selv: 

  ◊ Hvor meget energi har jeg, og hvad kan jeg overskue?

  ◊ Hvordan får jeg planlagt og skabt en god studiehverdag med balance mellem mit energiniveau, studiet, mit sociale liv og andre ting i mit liv?

  ◊ Får jeg nok overskud til sociale aktiviteter ud over uddannelsen?

  ◊ Har jeg nogen i mit netværk, der kan hjælpe mig?

 •  7 

  Hvad er vigtigt for dig på en uddannelse?

  Man kan være studerende på mange forskellige måder. Det er vigtigt, at du finder en måde, der fungerer for dig og  at du planlægger din studiehverdag derefter.

  Spørg dig selv:

  ◊ Er det vigtigste, at du får læst alt?

  ◊ Er det vigtigste, at du lærer dig nogle teknikker og redskaber til at skabe en god balance mellem studie og dine øvrige gøremål?

  ◊ Er det vigtigste for dig, at du deltager i alle sociale arrangementer?

  ◊ Hvad er vigtigt for dig i det hele taget?