Test uddannelsen – før den tester dig

Vi vil gerne invitere dig til at teste den eller de uddannelser, du overvejer.

Du kommer til at kende de ikke-faglige elementer af uddannelsen, som kan have stor betydning for, om du trives som studerende. Først ser du på, hvad du selv foretrækker. Bagefter ser du, om uddannelsen kan leve op til dine ønsker og behov.

Undervisningsformer

Hvordan har du det med klasseundervisning med 30-40 andre studerende?

Hvordan har du det med forelæsninger med 100-200 andre medstuderende?

Hvordan har du det med gruppearbejde?

Hvordan har du det med mange undervisningstimer på uddannelsen?

Hvordan har du det med få undervisningstimer på uddannelsen?

Hvordan har du det med undervisning, der bliver aflyst?

Studieformer

Hvordan har du det med at planlægge din tid og dine opgaver?

Hvordan har du det med at overholde deadlines?

Hvordan har du det med at skulle lære og huske stof udenad?

Hvordan har du det med meget læsestof?

Hvordan har du det med mange timers forberedelse hjemmefra?

Eksamensformer

Hvordan har du det med mundtlige eksamener?

Hvordan har du det med skriftlige eksamener, som laves hjemme og afleveres i online grupperum?

Hvordan har du det med skriftlige eksamener, hvor du skal præstere på tid på universitetet?

Studiemiljø

Hvordan har du det generelt med sociale aktiviteter?

Hvordan har du det med fastlagte studiegrupper?

Hvordan har du det med at skulle hente og aflevere opgaver via intranettets grupperum?

Hvordan har du det med rustur?

Hvordan har du det med fredagsbar?

Hvad tilbyder uddannelsen?

Når du har besvaret spørgsmålene ovenfor, er det tid til at teste uddannelsen. Vælg en uddannelse fra A-Å listen over uddannelser, og læs om undervisning, studieformer og studiemiljø. Du kan også se, hvor du kan tale med en studievejleder, hvis du har spørgsmål til uddannelsen.

Så er du klar til at teste uddannelsen. Besvar spørgsmålene herunder, og sammenhold det med de svar, du gav ovenfor.

Undervisningsformer


Er der klasseundervisning med 30-40 andre studerende?

Er der forelæsninger med 100-200 andre medstuderende?

Er der gruppearbejde?

Er der mange undervisningstimer på uddannelsen?

Er der mange undervisningstimer på uddannelsen?

Studieformer

Kræver uddannelsen meget planlægning af din tid og dine opgaver?

Er der deadlines?

Er der stof, der skal læres udenad?

Er der meget læsestof?

Er der mange timers forberedelse hjemmefra?

Eksamensformer

Er der mundtlige eksamener?

Er der skriftlige eksamener, som laves hjemme og afleveres i online grupperum?

Er der skriftlige eksamener, hvor du skal præstere på tid på universitetet?

Studiemiljø

Er der sociale aktiviteter?

Er der fastlagte studiegrupper?

Skal du hente og aflevere opgaver via intranettets grupperum?

Er der rustur?

Er der fredagsbar?