Adgangskrav og optagelse

Vil du søge om optagelse på samfundsfag, skal du opfylde disse adgangskrav:

Desuden skal du have bestået disse fag, når du søger i kvote 1 og kvote 2:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik B
  • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B

Opfylder du ikke adgangskravene, se Eksamener, adgangskrav og supplering.

Er dit gennemsnit mindre end 6,0, kan du søge optagelse i kvote 2. Her skal du bestå kvote 2-prøven, som viser os, om du har kvalifikationer, der svarer til mindst 6,0. Din kvote 2-prøve gælder kun samme år, du søger optagelse.

Når du søger om optagelse

 

 

 

 

 

Ansøgere med dansk adgangsgivende eksamen og eventuel supplering.

Ansøgere med yderligere dokumentation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For at søge om optagelse i kvote 1 og komme i betragtning til optagelse på uddannelser, der har ledige pladser 28. juli og ved den efterfølgende ledig plads-optagelse skal du have mindst 6,0 i gennemsnit fra din adgangsgivende eksamen. Har du ikke mindst 6,0 i gennemsnit, skal du søge ind i kvote 2, hvor du skal bestå kvote 2-prøven.

I kvote 1 er 6,0 dog ikke nok til at blive optaget på denne uddannelse. I kvote 1 bliver ansøgere med et højere gennemsnit optaget før ansøgere med et lavere gennemsnit. Det gennemsnit du som minimum skal have på dit eksamensbevis for at blive optaget i kvote 1, kaldes adgangskvotienten.

I kvote 2, er det muligt at søge ind med et gennemsnit på mindre end 6,0, da en bestået kvote 2-prøve, viser os, at du har kvalifikationer, der svarer til 6,0 eller højere.

Adgangskvotienten fra sidste år, kan du se under "Optagelsestal" på denne side.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er et par ting, du skal være opmærksom på, hvis du har studeret på en videregående uddannelse før: 

1. Undersøg, om du skal søge om optagelse/genoptagelse via optagelse.dk eller genindskrivning, studieskift og overflytning via fakultetet.
Se, hvordan du søger ind på uddannelsen.

2. Hvis du ikke har afsluttet uddannelsen, skal du søge om merit
Se merit for tidligere uddannelse.

3. Hvis du har en kandidatgrad, kan du kun blive optaget på uddannelsen, hvis den har ledige pladser. I særlige tilfælde er der mulighed for at få dispensation.
Læs om dispensation for kandidatreglen.