Studieliv

Gårdmiljø på CSS. Foto: Sara GalbiatiNår du starter som studerende på statskundskab, bliver du en del af det levende miljø på Center for Sundhed og Samfund (CSS) under Københavns Universitet.

Du vil blive mødt af talrige sociale og faglige tilbud ved siden af studierne.

Studenterforeninger på Institut for Statskundskab

Hver eneste uge arrangerer de mange studenterforeninger på statskundskab arrangementer, hvor man får mulighed for at møde sine medstuderende i forskellige fagfælleskaber. Det kan både være debatarrangementer med kendte politikere og instituttets egne forskere, filmaftener, seminarer og meget mere. Herunder kan du læse om de forskellige studenterforeninger på statskundskab.

Forskningsfællesskaber og forskerfrokoster

Studenterforeningen Aktive Statskundskabere, som også fungerer som fagråd for alle statskundskabsstuderende (se under Studenterpolitik), arrangerer både forskningsfællesskaber og forskerfrokoster, hvor de studerende får mulighed for at møde instituttets forskere i uformelle rammer. Her udveksles tanker og ideer, og de studerende kan både bidrage til og opnå viden om instituttets mange forskningsprojekter.

MED ANDRE ORD

MED ANDRE ORD er studiebladet for studerende og ansatte på Institut for Statskundskab. Bladet drives som en studenterforening og udkommer på tryk omkring to gange hvert semester. Artiklerne skrives typisk af studerende og omhandler statskundskabsrelaterede emner. Bladet kan læses på hjemmesiden: http://medandreord.dk/

International Debat

International Debat (ID) arrangerer jævnligt debatter og seminarer om internationale problemstillinger med deltagelse af danske og internationale eksperter. Debatterne kan handle om alt fra dansk fastkurspolitik til den militære situation i det Sydkinesiske Hav. International Debat kan følges på Facebook: https://www.facebook.com/internationaldebat/

IPmonopolet

IPmonopolet er et tidsskrift om international politik. Tidsskriftet udkommer på tryk to gange hvert semester og indeholder interviews og artikler skrevet af internationale eksperter og studerende. IPmonopolet kan følges på Facebook: https://www.facebook.com/ipmonopolet/.

Politik & Kommunikation – PoKo

Studenterforeningen Politik & Kommunikation – PoKo afholder arrangementer om politisk kommunikation i praksis. Foreningen opererer både på statskundskab, CBS og DMJX (Danmarks Medie- og Journalisthøjskole). Du kan følge Politik & Kommunikation – PoKo på Facebook: https://www.facebook.com/pokocph/

Politologisk Filmklub

Politologisk Filmklub (PoFi) arrangerer mellem tre og fem filmaftener hvert semester, hvor der vises både dokumentarer og spillefilm om aktuelle politiske emner, som typisk følges op af et oplæg af en relevant ekspert. Politologisk Filmklub kan følges på Facebook: https://www.facebook.com/politologiskfilmklub/

Statskundskabsrevyen

Statskundskabsrevyen spilles, skrives, synges, danses og instrueres af studerende, og den kan ses hvert forår på instituttet. Statskundskabsrevyen kan følges på Facebook: https://www.facebook.com/statskundskabsrevy/

Stats-lit

Stats-lit er foreningen for skønlitteratur på Institut for Statskundskab og afholder jævnligt arrangementer, hvor politikere og andre praktikere inviteres til at fortælle om konkrete litterære værker, der har betydning for dem i deres arbejde. Stats-lit kan følges på Facebook: https://www.facebook.com/statslit/

SUVERÆN

SUVERÆN er en studenterforening, der har som erklæret mål at supplere undervisningen i politisk teori på Institut for Statskundskab. Foreningen kan følges på Facebook: https://www.facebook.com/SUVERÆN-Forening-for-politisk-teori-301391863204764/

Jacques D.

Jacques D. er studenterforeningen for alle statskundskabsstuderende på Københavns Universitet. Jacques D. fungerer som statskundskabs café-, studenter- og festudvalg, og foreningen køres af frivillige studerende. De arrangerer både morgencaféer, fodboldturneringer, debatarrangementer, fester og meget mere. Studenterforeningen råder over studenterlokalet Jacques’en, som til dagligt fungerer som café og opholdssted, hvor der kan købes kaffe, te, øl og vand. Alle statskundskabsstuderende kan bruge Jacques’en til alt fra læsegruppemøder til julefrokoster. Studenterforeningen Jacques D. kan følges på Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=777737725

Studenterpolitik

Som studerende har du mulighed for at engagere dig i studenterpolitik. Hvert år i oktober og november vælges et antal studenterrepræsentanter til de forskellige organer på Københavns Universitet og Institut for Statskundskab. Her har de studerende stor indflydelse på beslutningsprocessen og får mulighed for at blive hørt.

Studenterrådet

Alle studerende ved Københavns Universitet repræsenteres af Studenterrådet, som er de studerendes interesseorganisation. Studenterrådet styres af en gruppe af frivillige studerende og er repræsenteret af de to studenterrepræsentanter i Københavns Universitets bestyrelse. Studenterrepræsentanterne er på valg hvert andet år. Du kan læse mere om Studenterrådet på deres hjemmeside: http://www.srku.dk/

Statskundskabs Fagråd

Fagrådet varetager de studerendes interesser. Statskundskabs Fagråd er repræsenteret i Studienævnet og Akademisk råd. Alle statskundskabsstuderende kan stille op til de forskellige udvalg og dermed få indflydelse på, hvordan studielivet formes – både fagligt og socialt. Læs mere om fagrådet på deres Facebook: https://www.facebook.com/Statskundskabsfagraad

Konservative Studerende

Tværborgerlig studenterpolitisk forening, der varetager studerendes interesser i både studienævn, akademiske råd og i diverse dialogfora på tværs af universitetets fakulteter. Sammen med os kan du få indflydelse på hvordan dit studie og fakultet skal se ud i fremtiden. Derudover arrangerer vi hvert semester en række sociale og faglige arrangementer. Du kan læse mere om Konservative Studerende på deres Facebook: https://www.facebook.com/KSKBH

Tværfaglige foreninger på Center for Sundhed og Samfund (CSS)

Udover studenterforeningerne på statskundskab, kan statskundskabsstuderende også engagere sig i de tværfaglige studenterforeninger på Center for Sundhed og Samfund (CSS) sammen med studerende fra antropologi, folkesundhedsvidenskab, it og sundhed, økonomi, psykologi og sociologi.

Policyforum

Policyforum er et studenterdrevet netværk for studerende på samfundsvidenskabelige uddannelser. De arrangerer faglige projektforløb, som skal bringe de studerende tættere på virkeligheden med ekskursioner og møder med praktikere. Policyforum kan følges på Facebook: https://www.facebook.com/policyforumdk/.

Concentus

Consensus er koret på CSS. Her får de studerende mulighed for at træne deres sangstemmer sammen med andre med interesse for musik. Concentus mødes jævnligt på CSS.

CSS Badeklub

CSS Badeklub arrangerer havbadning for studerende hele året. Foreningen drives af frivillige studerende. Du kan melde dig ind i foreningen på Facebook: https://www.facebook.com/groups/436412163228121/

CSS Skiklub

CSS Skiklub arrangerer en årlig skitur for studerende fra antropologi, folkesundhedsvidenskab, IT og sundhed, økonomi, psykologi, sociologi og statskundskab. CSS Skiklub kan følges på Facebook: https://www.facebook.com/CssSkiklub/

Kommunen

Kommunen fungerer som café- og festudvalg for alle studerende på CSS, og foreningen råder over lokalet Kommunen, som i hverdagen er en café for de studerende og i weekenden bruges som festlokale. De forskellige studier skiftes til at stå for den ugentlige fredagsbar, hvor alle med studiekort er velkomne. Kommunen kan følges på Facebook: https://www.facebook.com/CSS.Kommunen/

Foreninger på Københavns Universitet

Som statskundskabsstuderende ved Københavns Universitet er man en del af et større netværk af studerende fra alle universitetets forskellige studier. Herunder kan du læse om nogle af universitetets foreninger.

KU Studenteridræt (KSI)

Som studerende på Københavns Universitet kan du melde dig ind KSI, hvor du får mulighed for at styrke og pleje din krop. KSI består af en række afdelinger og klubber, hvor man kan dyrke stort set alle former for sportsgrene: Fodbold, håndbold, gymnastik, yoga, kampsport, svømning, klatring, kajak, parkour og meget mere. Du kan læse mere om KSI og melde dig ind på hjemmesiden: https://www.kustudenteridraet.dk/home.aspx

SymfUni

SymfUni er Københavns Universitets symfoniorkester, hvor studerende på tværs af fag og nationaliteter mødes en gang om ugen og dyrker deres fælles interesse for klassisk musik. SymfUni holder jævnligt koncerter blandt andet i Den Sorte Diamant. Du kan læse mere om SymfUni på hjemmesiden: http://symfuni.dk/

Universitetsavisen

Universitetsavisen er Københavns Universitets avis, som udgives for studerende og ansatte. Avisen har både studenterreportere og –fotografer tilknyttet, og den udkommer på nettet på dansk og engelsk samt på papir seks gange årligt. Universitetsavisen er redaktionelt uafhængig af ledelsen på Københavns Universitet. Avisen kan læses på hjemmesiden: http://universitetsavisen.dk/

Studielivet på KU

Hvordan er studielivet på resten af Københavns Universitet? Læs her om hvad sker der på universitetet, når du ikke har undervisning? Hvor du kan bo, få mere info om SU, studiejob og studierabatter osv.