Udlandsophold

Det er ikke muligt at læse et semester i udlandet på bacheloruddannelsen i Samfundsfag. Det skyldes, at uddannelsen udelukkende har obligatoriske fagelementer fra en dansk vinkel, som man ikke kan læse i udlandet.

På kandidatuddannelsen på samfundsfag kan man læse op til 30 ECTS-point af uddannelsen uden for instituttet. Der er derfor mulighed for at komme på udlandsophold enten på en udvekslingsplads eller på et selvarrangeret ophold i Europa eller i resten af verden.