Adgangskrav og optagelse - Skov- og landskabsingeniør (professionsbachelor) – Københavns Universitet

Skov- og landskabsingeniør > Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav og optagelse

Du kan søge om optagelse på professionsbacheloruddannelsen som skov- og landskabsingeniør via kvote 1 og kvote 2. 

 • Kvote 2 – ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12 
 • Kvote 1 – ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12

Læs KU's ansøgningsregler, før du søger om optagelse. 

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skov- og landskab skal du opfylde følgende adgangskrav:

  • En af følgende eksamener:
   • Adgangsgivende eksamen med mindst 6,0 i gennemsnit (uden hurtigstartsbonus)
   • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne med mindst 6,0 i gennemsnit (kun kvote 2)
   • Anlægsgartner trin 2 (kun kvote 2)*
   • Landbrugsuddannelsen med specialer (kun kvote 2)*
   • Skov- og naturtekniker trin 2 (kun kvote 2)*
   • Væksthusgartner trin 2 (kun kvote 2)*
  • Dansk A
  • Engelsk C
  • Matematik B
  • Kemi B eller Biologi B eller Bioteknologi A

  Alle fag skal være bestået. Du skal opfylde alle adgangskrav, uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du måske supplere.

  KU får nye regler i kvote 2 fra 2020.

  * Karakterkravet på mindst 6,0 i gennemsnit gælder også, hvis du søger optag i kvote 2 på baggrund af én af disse erhvervsuddannelser. Vi vil vurdere, om du opfylder karakterkravet ved at beregne et gennemsnit af karakterne fra din erhvervsuddannelse og dine karakterer i de specifikke adgangskrav.

  Sådan vurderer vi din ansøgning

  kvote 1 vurderer vi din ansøgning på baggrund af karaktergennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen. I kvote 2 vurderer vi på baggrund af 7 vurderingskriterier, blandt andet uddannelsesaktiviteter og erhvervserfaring. Du skal opfylde alle adgangskrav uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2. 

  50% af studiepladserne tilbydes i kvote 1, og 50% af studiepladserne tilbydes i kvote 2.

  Se kvote 2 vurderingen for skov- og landskabsingeniør 2017.