Adgangskrav og optagelse

Du kan søge om optagelse på professionsbacheloruddannelsen som skov- og landskabsingeniør via kvote 1 og kvote 2. 

 • Kvote 2 – ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12 
 • Kvote 1 – ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12

Læs KU's ansøgningsregler, før du søger om optagelse. 

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skov- og landskab skal du opfylde følgende adgangskrav:

  • En af følgende eksamener:
   • Adgangsgivende eksamen med mindst 6,0 i gennemsnit (uden hurtigstartsbonus)
   • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne med mindst 6,0 i gennemsnit (kun kvote 2)
   • Anlægsgartner trin 2 (kun kvote 2)
   • Gartner trin 2 (kun kvote 2)
   • Greenkeeper trin 2 (kun kvote 2)
   • Landbrugsuddannelsen med specialer (kun kvote 2)
   • Skov- og naturtekniker trin 2 (kun kvote 2)
   • Væksthusgartner trin 2 (kun kvote 2)
  • Dansk A
  • Engelsk C
  • Matematik B
  • Kemi B eller Biologi B eller Bioteknologi A

  Alle fag skal være bestået. Du skal opfylde alle adgangskrav, uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2. 

  Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du evt. supplere eller søge dipensation for karakterkravet 6,0.

  KU får nye regler i kvote 2 fra 2020.

  Sådan vurderer vi din ansøgning

  Halvdelen af studiepladserne tilbydes i kvote 1 og den anden halvdel i kvote 2. I kvote 1 vurderer vi din ansøgning på baggrund af karaktergennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen. I kvote 2 vurderer vi på baggrund af 7 vurderingskriterier, blandt andet uddannelsesaktiviteter og erhvervserfaring. Du skal opfylde alle adgangskrav uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2.

  Se kvote 2-vurderingen for skov- og landskabsingeniør for seneste optag.

  Vurdering af karakterkravet hvis du har en erhvervsuddannelse

  Karakterkravet på mindst 6,0 i gennemsnit gælder både i kvote 1 og kvote 2. Søger du om optagelse på baggrund af en af de adgangsgivende erhvervsuddannelser, laver vi en individuel vurdering af, om du har kvalifikationer, der kan træde i stedet for karakterkravet. I vurderingen ser vi på dine karakterer fra din erhvervsuddannelse og på de specifikke adgangskrav.

  Har du taget anden uddannelse, inddrager vi også evt. karakterer og kvalifikationer herfra, ligesom vi vurderer indholdet og omfanget af dine praktiske erfaringer, som er relevante for bacheloruddannelsen til skov- og landskabsingeniør.

  Hvis du mener, at de karakterer, du har opnået på din erhvervsuddannelse og evt. senere er påvirket negativt af særlige forhold i din studietid, kan du søge om dispensation for usædvanlige forhold sammen med din ansøgning om optagelse.