Adgangskrav og optagelse

Vil du søge om optagelse på professionsbacheloruddannelsen som skov- og landskabsingeniør, skal du opfylde følgende adgangskrav:

eller 

 • En af følgende eksamener (kun i kvote 2):
  • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne 
  • Adgangseksamen til skov- og landskabsingeniør og urban landskabsingeniør
  • Anlægsgartner trin 2 
  • Gartner trin 2
  • Greenkeeper trin 2 
  • Landbrugsuddannelsen med specialer 
  • Skov- og naturtekniker trin 2
  • Væksthusgartner trin 2 
  • KU's kvote 2-prøve

Desuden skal du have bestået disse fag, når du søger både i kvote 1 og kvote 2:

 • Dansk A
 • Engelsk C
 • Matematik B
 • Kemi B eller Biologi B eller Bioteknologi A

Opfylder du ikke adgangskravene, se Eksamener, adgangskrav og supplering.

Er dit gennemsnit mindre end 6,0, kan du søge optagelse i kvote 2. Her skal du bestå kvote 2-prøven, som viser os, om du har kvalifikationer, der svarer til mindst 6,0.

Bemærk: På optagelse.dk skal du vælge uddannelsen ud fra, om du vil studere på Sjælland i Nødebo eller ved Auning i Jylland.

Når du søger om optagelse

 

 

Ansøgere med dansk adgangsgivende eksamen og eventuel supplering.

Ansøgere med yderligere dokumentation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du studeret på en videregående uddannelse efter din gymnasiale uddannelse? Her er der et par ting du skal være opmærksom på:

1. Skal du søge ind via dit nye fakultet eller via optagelse.dk?
 Se forskellen på indskrivning og optagelse.

2. Har du ikke afsluttet uddannelsen? 
Se merit for tidligere uddannelse.

3. Hvis du en kandidatgrad, kan du kun blive optaget på uddannelsen, hvis den har ledige pladser. I særlige tilfælde er der mulighed for at få dispensation.
Læs om dispensation for kandidatreglen