Genindskrivning

Genindskrivning på en bacheloruddannelse

Hvis du søger om genindskrivning på en bacheloruddannelse er det et krav, at du har bestået alle de eksamener der ligger på 1. studieår (60 ECTS-point) af uddannelsen efter gældende studieordning. Har du ikke bestået eksamenerne på første studieår, skal du søge om optagelse via den Koordinerede Tilmelding.

Der skal være ledige pladser på den uddannelse, du vil genindskrives på, for at du kan genindskrives.

Bemærk at studieordningen for uddannelsen kan være ændret, siden du var indskrevet. Det betyder, at selv om du bestod hele første studieår, da du var indskrevet, kan det godt være, at du mangler kurser, der i den nyeste studieordning er placeret på første år, og i det tilfælde vil du skulle søge optagelse via den Koordinerede Tilmelding.

Genindskrivning sker altid til start 1. september.

Hvis du selv har meldt dig ud af den uddannelse, du vil genindskrives på, skal der være mindst 5 måneder mellem den dato, du har udmeldt dig, og den 1. september, du vil starte på uddannelsen igen.

Du har pligt til at søge merit for alle ikke-beståede tidligere uddannelser på bachelorniveau. Læs mere om merit.

Ansøg om genindskrivning her

Der er åbent for ansøgninger fra 1. februar til 1. april.

Du får svar senest 6 uger efter 1. april.

Hvis du ikke kan finde den uddannelse, som du tidligere har været indskrevet på i ansøgningssystemet, skal du kontakte SCIENCE Studenterservice i god tid inden 1. april.

Du bliver altid genindskrevet til den nyeste studieordning. Der kan derfor godt være nogle andre kurser, du vil skulle tage, når du bliver genindskrevet, end dem du manglede, da du stoppede din uddannelse.

Har du brugt dine eksamensforsøg eller har du ikke opfyldt studieaktivitetskravene?

  • Hvis du har opbrugt dine 3 eksamensforsøg i de obligatoriske kurser, kan du kun blive genindskrevet, hvis du opnår dispensation til yderligere eksamensforsøg.
  • Hvis du ved udmeldelsen var afskåret fra at fortsætte på uddannelsen fordi du ikke opfyldte studieaktivitetskravene, kan du kun blive genindskrevet hvis du opnår dispensation fra kravet.

Du ansøger om overstående ved at udfylde denne pdf-blanket og vedhæfte den til din ansøgning om genindskrivning.

Hvis du søger dispensation pga. sygdom eller andet, du kan dokumentere, skal du huske at vedhæfte dokumentation med din ansøgning.

Er jeg bundet til de kurser, jeg har været tilmeldt men ikke bestået, da jeg tidligere læste på uddannelsen, hvis jeg bliver genindskrivet?

Ja, du skal tage de kurser, du tidligere har været tilmeldt, men ikke bestået, hvis du bliver genindskrevet. Dog bortfalder bindinger hvis uddannelsen har ændret sig så meget, at det ikke længere er tilladt at tage de pågændende kurser efter uddannelsens gældende studieordning.

Hvem kan du kontakte? 

Har du spørgsmål til genindskrivning, er du meget velkommen til at kontakte en studie- og karrierevejleder i SCIENCE Studenterservice.