Vurdering i kvote 2 på skov- og landskabsingeniør

Når du søger om optagelse i kvote 2 på skov- og landskabsingeniør, skal du deltage i:

  1. En kvote 2-prøve
  2. Et mundtligt interview

Du skal opfylde alle adgangskrav for at deltage i kvote 2-prøven. Dog behøver du ikke at opfylde karakterkravet på mindst 6,0 i gennemsnit. Resultaterne fra din kvote 2-prøve viser os, om du har kvalifikationer, der svarer til mindst 6,0.

Kvote 2-prøven og det mundtlige interview foregår i København.

Læs alt om kvote 2, og hvordan du tilmelder dig kvote 2-prøven.6 kriterier i kvote 2-vurderingen

Vi vurderer dine prøveresultater og interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier: