Vurdering i kvote 2 på skov- og landskabsingeniør

Kvote 2-vurdering på skov- og landskabsingeniør

Vi vurderer dine interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier: