Studieskift/Overflytning

For at kunne studieskifte/overflytte til en bacheloruddannelse på SCIENCE uden om Den Koordinerede Tilmelding, gælder det at:

  • Du må ikke have afsluttet din bacheloruddannelse ved studieskiftet/overflytningen.
  • Du skal på indskrivningstidspunktet (dvs. senest 1. september det år, du vil skifte) have bestået studieelementer, der ækvivalerer første år af den uddannelse, som du ønsker at skifte/overflytte til.
  • Du skal opfylde de specifikke adgangskrav for den uddannelse, du vil skifte/overflytte til.
  • Der skal være ledige pladser på den uddannelse, du vil skifte/overflytte til. Erfaringsmæssigt er der ikke ledige pladser på bacheloruddannelsen i idræt
  • Du har pligt til at søge merit for alle ikke-beståede uddannelser på bachelorniveau. Læs mere om merit.
  • Du kan kun skifte studie én gang om året.
  • Hvis du får godkendt et studieskift/overflytning starter du 1. september.

Dette gælder både, hvis du ønsker at skifte/overflytte fra en anden bacheloruddannelse ved KU eller fra et andet universitet.

Ansøg om studieskift/overflytning her

Der er åbent for ansøgninger fra 1. februar til 1. april.

Du får svar senest 6 uger efter 1. april.

Hvis du ønsker at skifte/overflytte til en bacheloruddannelse og ikke har bestået studieelementer, der ækvivalerer første år, skal du ikke søge om studieskift/overflytning, men derimod søge ind via den koordinerede tilmelding

Hvem kan du kontakte?

Har du spørgsmål til studieskift eller overflytning, er du meget velkommen til at kontakte en studie- og karrierevejleder i SCIENCE Studenterservice.