Spørgsmål og svar

Her finder du svar på nogle af de studiespørgsmål, vi tit får. Har du også et spørgsmål, så ring til studievejleder Per på 35 33 16 07 

Hvor meget undervisning er der på uddannelsen?

På skov- og landskabsingeniøruddannelsen har du meget konfrontationsundervisning ift. andre studier. Undervisningen veksler mellem teori og praksis. Vi er meget ofte ude og på ekskursioner for at se på skov- og naturområder i praksis.

Som skov- og landskabsingeniør får du brug for gummistøvler og tøj, du kan være ude i. Kom med til undervisning her hos Jane:

Du har cirka halvanden undervisningsfri dag om ugen. De går for det meste med læsning og gruppearbejde. Skov- og landskabsingeniør er et fuldtidsstudium, og med det hele kan ugerne godt snige sig op på 45 timer.

Faget Jura bliver streamet, så du kan følge undervisningen hjemmefra, når det passer ind i dine planer. Mange synes også streamingen gør det nemt at læse op til eksamen.

Hvornår ligger undervisningen ift. busserne?

Du kan læse til skov- og landskabsingeniør enten på Skovskolen i Nødebo nord for København eller på Skovskolen Eldrupgård på Djursland.

Transport til Skovskolen Nødebo
I Nødebo lægger vi undervisningen, så det passer med bussen fra Hillerød. Der er S-tog direkte til Hillerød station og bussen derfra til Skovskolen tager 18 minutter. Mange studerende vælger at have en cykel i Hillerød og tage de fine 8 kilometer gennem skoven.

Vi har rigtig mange studerende fra København, så du bliver ikke alene om at tage turen. Tit er det nemt at arrangere samkørsel med andre fra København og deles om benzinen.

Transport til Skovskolen Eldrupgård 
Det er nemmest at komme til Eldrupgård i bil - det tager under en time fra Århus. Mange vælge at organisere samkørsel.

Med offentlig transport er der flere muligheder:

 • Fra Aarhus er det nemmeste at tage letbanen til Ryomgård Station og bus 214 til Grenåvej/Pindstrupvej
 • Fra Randers er det nemmest at tage bus 212 eller bus 214 til Grenavej/Pindstrupvej

Fra busstoppestedet Grenåvej/Pindstrupvej er der 3 km til fods. Mange af vores studerende vælger at have cykel til det sidste stykke.

 

Hvordan er studielivet 

Studiemiljøet på Skovskolen i Nødebo er megafedt! Vi giver ordet til vores studerende:

Hvert år arrangerer Skovskolens studerende Løvfaldsfest og Løvspringsfest. Og holder julemarked, hvor overskuddet går til årets studieture. Her kan du se vores blokhusbygning Flækken, hvor vi holder torsdagsbar og fester: Skovskolen Eldrupgård har de perfekte rammer om et grønt studieliv. Skov- og landskabsingeniøruddannelsen åbner her i 2020, og du kan være med til at præge studielivet lige fra start. Allerede i dag er Eldrupgård rammen om en del af skov- og naturteknikeruddannelsen, så der bliver rig mulighed for fællesskab på tværs.

Kan jeg komme i praktik undervejs i studiet?

Ja! Praktikken er obligatorisk og en meget vigtig del af uddannelsen. Det er typisk i løbet af praktikken, du for alvor opdager, hvor meget du har lært.

Du kan enten vælge at tage din praktik samlet fra uge 36 til uge 15 på tredje studieår. Eller du kan dele den op i to med praktik fra uge 36-4 på tredje studieår og uge 6-25 på fjerde studieår.

Der er meget stor efterspørgsel efter at få skov- og landskabsingeniører i praktik. Hvert år holder vi praktikværtaften på Skovskolen, hvor omkring 130 praktikværter fra de grønne erhverv kommer for at finde deres kommende praktikant.
Se mere om praktikken her på vores praktikhjemmeside, hvor du også kan se, hvem der søger

Kan jeg komme til udlandet?

Du har mulighed for at tage din praktik i udlandet. Praktikken er en vigtig del af din uddannelse som skov- og landskabsingeniør.

Vi har studerende, der har været i New Zealand, Filippinerne, Canada, Tanzania, Cambodia, USA, Norge, Sverige, Tyskland og England.  
Se meget mere om praktikken her på vores praktikhjemmeside

Kan jeg godt have et studiejob ved siden af?

Skov- og landskabsingeniør er et fuldtidsstudie. Det kan godt lade sig gøre at have et studiejob ved siden af, men det er hårdt.

Arbejdstiden med studiet er tit over 37 timer, og især det første halve år, hvor du er ved at falde til som studerende, kan det være svært også at passe studiejob.

Hvor meget gruppearbejde er der på uddannelsen?

Det er forskelligt fra fag til fag, hvor meget gruppearbejde der er. Men regn med, at du kommer til at arbejde i grupper.

Vi prioriterer gruppearbejde, fordi det klæder jer rigtig godt på til at arbejde i teams på arbejdsmarkedet. Gruppearbejde giver et godt samspil med dine medstuderende – I spiller hinanden bedre, når I deler erfaringer og faglighed. Grupperne er også gode for studiemiljøet – du udvider dit netværk og lærer flere at kende end lige dem, du er tættest på.

Hvad handler mine første kurser om?

På første studieår hænger vi den knagerække op, du kommer til at hænge din viden op på hele vejen gennem studiet. Det betyder, at du får en grundig introduktion til det grønne erhverv. Det gør du gennem fagene Profession og praksis, Skov- og landskabsforståelse, Økologi og Driftøkonomi. 

Du bliver klædt godt på til hvad det vil sige at være studerende – hvordan du får gode vaner og kommer trygt i gang.
Se hvilke fag du får på uddannelsen her

Hvad er blokstruktur?

Vores undervisning foregår i blokstruktur. Det betyder, at studieåret er opdelt i fire blokke, som hver varer ca. 9 uger. De fleste kurser varer en blok, men nogle løber også over to blokke.

Blok 1 og 2 ligger i efteråret fra september til slutningen af januar, mens blok 3 og 4 ligger i foråret fra februar og frem til juni. I studiekalenderen kan du se, hvornår blokkene ligger. Der er typisk undervisning i de første otte uger af en blok, mens de sidste to uger er eksamens- og mellemuge.

Mellemugen er skema- og undervisningsfri. Hvis du dumper et kursus, er det som regel i mellemugen, du skal til reeksamen. Blokstrukturen betyder, at når du har et kursus i en blok, så der er kort tid fra kurset starter, til du skal til eksamen. Det er derfor vigtigt, at du kommer godt i gang med dine kurser fra starten og får opbygget en god studieteknik. Du kan også have kurser, der strækker sig over to blokke - så er der ca. et halvt år fra start til eksamen.

Hvad er aldersgennemsnittet på uddannelsen?

Gennemsnitsalderen er i midten af tyverne. Vi har både studerende, som kommer direkte fra gymnasiet, og studerende, som har mere erfaring bag sig. Det giver en god synergi i gruppearbejdet.

Kan jeg besøge uddannelsen?

Du må rigtig gerne besøge os – men pas på: Der er stor risiko for, at du forelsker dig i stedet! Og det uanset, om du besøger Skovskolen i Nødebo eller Skovskolen Eldrupgård. Begge steder har vi nemlig et superfedt grønt undervisningsmiljø. I Nødebo danner Grib Skov og Esrum Sø rammen, mens Eldrupgård ligger i de store Løvenholmskove.

Du er velkommen forbi når som helst. Du kan for eksempel blive studerende for en dag og mødes med en af de nuværende studerende på uddannelsen. Eller du kan komme i tre dages studiepraktik i uge 43. Skovskolen har også Åbent Hus, Naturens Dag, outdoorfestival og andre events, der er åbne. 

Ring til vores studievejleder Per på 35 33 16 07 og lav en aftale!

Hvilke jobs er der at få?

Der er efterspørgsel efter skov- og landskabsingeniører i branchen. Du har gode muligheder for at tone uddannelsen i den retning, hvor du har dine interesser. Det gør du, når du vælger din specialisering og dit praktiksted.

Som færdiguddannet skov- og landskabsingeniør kan du for eksempel finde arbejde som:

 • Driftleder i kommunernes grønne forvaltninger
 • Skovfoged i private eller offentlige skovbrug
 • Selvstændig for eksempel med træfældning eller haveservice

Se mere om karrieremuligheder her

Hvordan er lønniveauet?

Din startløn som skov- og landskabsingeniør afhænger af hvor i branchen, du bliver ansat. Lønnen starter typisk mellem 25.000 og 35.000 kr.

Det bedste sted at spørge, er i fagforeningen DSL, hvor skov- og landskabsingeniører typisk organiserer sig.

Hvad er adgangskravene?

I Kvote 1 kan du søge om optagelse, hvis du har bestået en gymnasial, adgangsgivende eksamen. Derudover skal du have bestået følgende fag:

 • Dansk A
 • Engelsk C
 • Matematik B

Enten:

 • Bioteknologi A
 • Biologi B eller
 • Kemi B.

I Kvote 2 er det de samme fag, du skal have bestået. Du skal også have bestået en af disse eksaminer:

 • Gymnasial, adgangsgivende eksamen (STX, HF, HTX, HHX, EUX) eller en udenlandsk eksamen på samme niveau
 • Adgangsgivende eksamen til ingeniøruddannelse
 • Skov- og naturtekniker (trin 2)
 • Anlægsgartner (trin 2)
 • Væksthusgartner (trin 2)
 • Landbrugsuddannelsen (med specialer)

Se mere om adgangskrav og mulighed for merit her