Bachelorprojekt

Uddannelsen til skov- og landskabsingeniør afsluttes med et bachelorprojekt. Her arbejder du med en problemstilling, som ligner de opgaver, du møder som færdiguddannet

Din faglige profil som skov- og landskabsingeniør afhænger af de fag du vælger, og hvordan du tilrettelægger praktikken, opgaverne og feltarbejdet. Bachelorprojektet er også med til at skærpe din profil som skov- og landskabsingeniør.

Mange lægger vægt på at få en stor bredde i deres profil og vælger at favne bredt inden for skov, natur og landskab. Andre vælger at få en stærk profil indenfor skovområdet og atter andre en stærk profil indenfor natur- og landskabspleje.