Afbrænding som naturpleje 

Afbrænding er en af de naturplejemetoder, du lærer om i faget Natur- og landskabspleje på Skov- og landskabsingeniøruddannelsen.

Du bliver undervist i lovgivning, vejrforhold, afbrændingens historie og forskellige teknikker og metoder til de forskellige naturtyper. Kendskab til fund og fortid indgår også i faget, så du lærer om den kulturhistorie, der kan forekomme på de områder, der ønskes afbrændt.

Det er også vigtigt, at få en praktisk tilgang til arbejdet. Derfor afprøver vi teorierne i praksis. Det giver langt større tryghed og fortrolighed med opgaverne, den dag du selv står med dem. 

Se film om undervisning i afbrænding