Afbrænding som naturpleje 

I faget Natur og landskabspleje på Skov- og landskabsingeniøruddannelsen, lærer man som studerende blandt meget andet at bruge afbrænding som naturplejemetode.

Man bliver undervist i lovgivning, vejrforhold, afbrændingens historie og forskellige teknikker og metoder til de forskellige naturtyper. Kendskab til fund og fortid indgår også i faget, så man lærer også om den kulturhistorie, der kan forekomme på de områder, der ønskes afbrændt.

Det er også vigtigt, at få en praktisk tilgang til arbejdet. Derfor afprøver vi teorierne i praksis, da det giver en langt større tryghed og fortrolighed med opgaverne, den dag man står alene med dem. 

Se her to film om undervisning i afbrænding

Overdrevsafbrænding - Afbrændingsteknik (5:50 min.):

Overdrevsafbrænding - Brandbælte/naturpleje (4:35 min.):