Udlandsophold

Under uddannelsen til skov- og landskabsingeniør får du en bred forståelse for natur- og produktionsforhold i både udviklings- og industrialiserede lande. Sammen med dine medstuderende planlægger og gennemfører du fx en studierejse. Du kan også tage den internationale udfordring op ved at vælge en udenlandsk virksomhed, organisation eller institution som praktiksted.

Studerende på skov- og landskabsingeniøruddannelsen har været på studietur til Kenya. Her fortæller studerende Louise Roum om holdets oplevelser, der gjorde dem klogere på naturforvaltning i de tropiske egne.

Faglige oplevelser og ny inspiration i Kenya

Studietur i Kenya - Kakamega Forest

På besøg i Kakamega Forest og til skovens højeste punkt

”Studieturen er en tilvalgsmulighed for studerende på sidste år. Den giver os både mulighed for at udvide horisonten om skovdrift og naturforvaltning og nye perspektiver på den forvaltningspraksis, vi oplever i Danmark.

Vi besøgte bl.a. Samburu og Masai Mara nationalparker, som har flere sammenlignelige udfordringer og konflikter. Fx at indtægterne fra turisterne går til staten, der yder et fast, årligt beløb til parkens drift. Ifølge forvalteren er det et lille beløb, og incitamentet til at øge turismen er beskeden, når indtægterne ikke kan gå til driften.

Krybskytter som vagter

Beskyttelse af dyrene er fyldt med udfordringer. Elefanter fx beskyttes i parkerne, men udenfor, når de vandrer, går krybskytterne til dem. Derfor ansættes krybskytter som vagter, fordi de kender tankegang og jagtsteder inden for i parkerne og på den måde kan beskytte dyrene. Den svære kunst at forene turisme og wildlife-management blev kaldt balance use and sustainability. Forvalterne er altså opmærksomme på, hvor mange turister parken kan bære - uden at de kom ind på en øvre grænse. Forvalterne udfører minimal indgriben i form af behandling af sjældne dyr eller opstemning af flodvand i tørkeperioderne.

Skovens udfordringer

Vi besøgte Kakamega Rainforest, som har forsøgt sig med et indtil videre vellykket rehabiliteringsprojekt. Regnskoven har været voldsomt degraderet og nogle steder tilplantet som plantage. Planen er, at den naturlige skov skal regenerere og forynge sig under de plantede arter og bagefter overvokse dem.

På en tur i skoven fik vi kendskab til nogle af de udfordringer, forvalterne oplever. Det drejer sig bl.a. om illegal jagt, især på truede abearter, udført af de lokale. Nogle af de åbne områder i skoven ønskes tilgroet igen, men den naturlige succession forstyrres af de lokale bønder, som afbrænder områderne for at forny græsset til husdyrene. Det prøver de at afhjælpe ved, at de lokale kan hente slættegræs fra udvalgte arealer.

Borgernes fristed i Nairobi

Karura Forest er en bevaret skov omkranset af Nairobi, og som derfor mange gange har været udsat for forslag om at blive fældet til fordel for byggegrunde. Indsatsen for at få skoven til at være en oase og et fristed har været drevet af Kenya Forest Service og Friends of Karura Forest (Community Forest Association), som professor Karanja er formand for.

Han ledsagede os på vores tur og var til stor gavn for det faglige udbytte. Skoven er på 1.061 ha, den er hegnet og kun åben for publikum kl. 6-18. Der er 300 frivillige og 28 ansatte, som passer og plejer skoven for at få styr på invasive arter, formidle dens værdier og ikke mindst øge andelen af areal med hjemmehørende arter på de ca. 600 ha, som er plantage.

Hold 15 samlet under studieturen til Kenya

Hold 15 samlet under studieturen til Kenya

Perspektiver til dansk forvaltning

Vi fik mange gode faglige oplevelser, som kan være med til at inspirere os i fremtiden. Vi har bl.a. set problemerne med manglende landinddeling, hvor grænser eller mangel på samme bare flyder sammen og forvirrer mere, end de opklarer, og hvor forvalterne skal blive »enige« med communities eller den lokale høvding om brugsrettigheder. På den baggrund må vi sige, at den danske planlov er et godt værktøj.

Tak til 15. juni Fonden, OHF og AJ-E Heilmanns Fond og Vemmetofte Kloster for støtte til studieturen.”

Denne tekst er en forkortet version af artikel bragt i Magasinet Skov & Land. Se hele artiklen: Nye faglige oplevelser og inspiration med hjem fra Kenya

Se mere om virksomhedspraktik i udlandet