Hvorfor læse sociologi? 

Som sociologistuderende får du indsigt i, hvordan sociale relationer udfolder sig i små og store grupper af mennesker, organisationer, virksomheder, institutioner, kulturer, lande mv. Det giver en specialiseret viden om de sociale processer, der skaber integration, konflikt, forandring og stabilitet.

Hvad kan jeg blive med sociologi? 

Når du er færdig med din uddannelse i sociologi, kan du arbejde i både det private og det offentlige – også inden for undervisning eller forskning. Du kommer typisk til at arbejde med emner som børn, unge, ældre, handicappede, psykiatri, arbejdsløshed, sygdom og sundhed.  

Adgangskrav og optagelse

 

 

 

 

Undervisning og opbygning

På langt de fleste obligatoriske kurser på bacheloruddannelsen i sociologi vil der være forelæsninger for hele årgangen. Her gennemgår professorer eller lektorer dagens pensum for alle studerende på årgangen. Efterfølgende arbejder man videre med dagens pensum enten på mindre undervisningshold eller i ens studiegruppe. 

Opbygning - sociologi

Uddannelsen er opbygget af semestre og måles i såkaldte ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point. Bacheloruddannelsen i sociologi består af seks semestre, som du kan se i skemaet nedenfor.  Semestrene består af forskellige fagelementer, som hver især tæller et bestemt antal ECTS-point. Antallet af point kan give dig en idé om, hvor meget tid du skal bruge på de enkelte elementer i forhold til hinanden.

Bacheloruddannelsen i sociologi giver dig en bred introduktion til sociologien med mulighed for fordybelse i de temaer, du finder særligt interessante. Helt overordnet skal du have to 2 typer kurser: teorikurser og metodekurser.

I de sociologiske teorikurser bliver du præsenteret for den sociologisk teorihistories mest kendte personer, retninger og traditioner. Denne viden bruger du, når du skal analysere det moderne samfundets opbygning, struktur og udvikling. Der er fokus på, hvordan du kan bruge den sociologiske teori i forbindelse med aktuelle og relevante analyser af samfundsmæssige problemstillinger.

I metodekurserne lærer du måder til at indsamle empiri. Du lærer forskellige metoder, så du både kan lave statistisk analyse og interviewe mennesker. Det giver en metodisk alsidighed, der er meget brugbar i forbindelse med dine sociologiske analyser af samfundsmæssige forhold og fænomener.

På det sidste år skal du både have valgfag, obligatoriske kurser og dit bachelorprojekt.

Du kan læse mere om kursernes indhold på kurser.ku.dk.

1. år

1. semester
2. semester

Samfundsmæssige problemer (teori)
(7,5 ECTS)

Sociologisk teori og faghistorie (teori)

(7,5 ECTS)

Sociologien i det danske samfund (tema)

(7,5 ECTS)

Basic Statistics (metode)
(7,5 ECTS)

Survey Design (metode)

(7,5 ECTS)

Videnskab og Samfund: God videnskabelig praksis i det 21. århundrede (teori)
(7,5 ECTS)

Grundlæggende kvalitative metoder (metode)

(7,5 ECTS)

Køn, etnicitet og post-kolonialisme (tema)
(7,5 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Videregående kvalitative metoder (metode)

(7,5 ECTS)

Viden, Organisation og Politik (tema)

(7,5 ECTS)

Kultur, livsstil, hverdagsliv (tema)

(7,5ECTS)

Nyere statistiske analysestrategier (metode)
(7,5 ECTS)

Multiple Regression Analysis and Fundamentals of Causal Inference (metode)

(7,5 ECTS)

Sociologiske teoriudviklinger (teori)

(7,5 ECTS)

Velfærd, ulighed, mobilitet (tema)

(7,5 ECTS)

Kritisk læsning og re-analyse (teori)

(7,5 ECTS)

3. år 5. semester 6. semester

Valgfag

(30 ECTS)

Metodologi og undersøgelsesdesign (teori)

(7,5 ECTS)

Anvendt case-analyse (metode) 

(7,5 ECTS)

Bachelorprojekt

(15 ECTS)

Undervisningen på bacheloruddannelsen i sociologi

På bacheloruddannelsen i sociologi har du undervisning cirka 12 timer om ugen.

Holdundervisning foregår på dit stamhold, som de fleste følger igennem hele deres bacheloruddannelse. Til forelæsninger er det ofte professorer og lektorer, som underviser, og det er i høj grad envejskommunikation, hvor du lytter og tager noter. Hvorimod du til holdundervisningen vil have mulighed for at diskutere, analysere og stille spørgsmål til underviser sammen med de andre på dit hold. På nogle fag vil der også være små øvelser og fremlæggelser som en del af holdundervisningen. Det er eksempelvis gennem øvelsestimer, at du introduceres til statistikprogrammet STATA.

 

 

 

 

Studieordninger

Er uddannelsen noget for mig?

Prøv et uddannelsestjek og bliv klogere på, om du er klar til at læse bacheloruddannelsen i sociologi. Du kommer igennem 8 spørgsmål om uddannelsen.  Husk, at uddannelsestjekket er vejledende – der er ingen rigtige eller forkerte svar.

Karrieremuligheder

Sociologer spiller en central rolle i at drive samfundsmæssig forandring, og de er aktive i diverse sektorer, herunder den offentlige sektor, erhvervslivet og NGO'er. Som nyuddannet sociolog har du mulighed for at finde beskæftigelse i forskellige arbejdsmiljøer og udføre en bred vifte af opgaver. Dine mulige karriereveje inkluderer arbejde inden for organisationsudvikling, offentlig forvaltning, forskning, politikudvikling, evaluering, adfærdsændring og kulturanalyse.

FAQ Karrieremuligheder

 

Sociologer udforsker samfundsproblemer og stræber efter at forstå samfundets kompleksitet. Deres centrale rolle er at fremme social forandring ved at analysere sociale forhold og integrere problemer som en del af samfundet. Sociologer bruger både kvalitative og kvantitative metoder for at identificere og forstå årsagerne til sociale udfordringer. Deres tværfaglige perspektiv fremmer samarbejde og nuanceret forståelse af problematikker, hvilket bidrager til udviklingen af bæredygtige løsninger for social forandring.

 

 

Når du afslutter din bachelorgrad i sociologi, har du oparbejdet en solid sociologisk faglighed – dog stopper de færreste studerende deres uddannelsesforløb efter endt bacheloruddannelse. De fleste vælger at læse videre på en kandidatuddannelse enten i sociologi eller i et andet beslægtet fag.

Eksempler på mulige kandidatuddannelser på Københavns Universitet:

Se hvilke kandidater på KU, denne uddannelse er forhåndsgodkendt til at give adgang

 

 

Sociologiuddannelsen har et bredt jobsigte, da du kan anvende din sociologiske faglighed mange steder på arbejdsmarkedet. Sociologer finder arbejde inden for alle sektorer og brancher – i det offentlige, i det private erhvervsliv og i NGO’er. 

 

 

 

Studieliv

Når du starter som studerende på sociologi, bliver du en del af det levende miljø på Center for Sundhed og Samfund (CSS) under Københavns Universitet.

Du vil blive mødt af talrige sociale og faglige tilbud ved siden af studierne.

Mød de studerende

Jeg tænker, man skal interessere sig for samfundet. Når man går ud i samfundet og tænker: Åh, hvorfor gør vi sådan her? Sådan nogle helt dagligdagsting, men måske også, at man reflekterer over nogle samfundsmæssige ting. Så tror jeg, det er et fedt fag for en.

Alberte, studerende på sociologi, fra KU Studieliv podcasten
Alberte sociologi podcast

Besøg os

Her kan du læse om de forskellige muligheder for at besøge uddannelsen i sociologi.

Kontakt vejledningen

Du kan få flere oplysninger om studiet ved at henvende dig til vores vejledere:

Har du spørgsmål til:

  • optagelse i kvote 1 eller kvote 2
  • ansøgningsprocedurer
  • adgangskrav
  • studievalg eller studietvivl
  • særlig støtte (SPS)

Har du spørgsmål til uddannelsens faglige indhold, studiemiljø eller karrieremuligheder skal du kontakte studievejledningen.

Her ligger uddannelsen

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, City Campus, Øster Farimagsgade 5, 1357 København


Vis større kort

Spørgsmål og svar om studiet - sociologi

 

Bacheloruddannelsen består af en lang række obligatoriske grundkurser. Men på 5. semester har du stor valgfrihed til at vinkle din uddannelse i den retning, du synes er mest spændende og på den måde opnå en mere specialiseret viden på et eller flere områder.

 

 

Mange studerende vælger at søge job i løbet af deres bacheloruddannelse, men det kan være hårdt både at læse og have studiejob ved siden af. Mange venter til efter første år med at søge job, da mange især på første år har travlt med at vænne sig til læsebyrden og de nye udfordringer, som et universitetsstudie giver. Der er gode muligheder for at få et studierelevant arbejde, men ikke alle har overskud til det, når de samtidig passer deres studie.

 

 

På bacheloruddannelsen er det muligt at komme i projektorienteret forløb som en del af studiet på dit 5. semester. Dit forløb kan både være i Danmark og i udlandet.

 

 

GruppearbejdeAllerede når man starter på studiet, får man mulighed for at komme med i en studiegruppe. Mange benytter denne mulighed til at diskutere undervisningen, de tekster, man læser, og de opgaver, man skal skrive. For mange er det rart både fagligt og socialt at kunne mødes med de medstuderende på denne måde, og nogle vælger også at skrive opgaver sammen. På bacheloruddannelsen i sociologi er der i nogle kurser et krav om, at man i løbet af semesteret arbejder sammen i en gruppe, eller at man afleverer dele af en eksamen sammen. I andre kurser er det frivilligt, om du vil aflevere din eksamen alene eller i en gruppe.

 

 

På første studieår har man ca. 12 undervisningstimer om ugen. Undervisning er opdelt mellem forelæsninger, hvor man sidder sammen med hele årgangen, og holdundervisning, hvor man modtager undervisning sammen med sit hold. Til forelæsningerne vil det ofte være en professor eller lektor, som vil introducere et fagligt emne. Til holdundervisningen vil man ofte diskutere og bygge videre på det emne, som man er blevet introduceret til på forelæsningen. Undervisningen til holdundervisningen er ofte foretaget af en studenterinstruktor, som er en medstuderende, der er længere på uddannelsen.

 

 

 

 

 

På bacheloruddannelsen i sociologi har du rig mulighed for at læse et semester i udlandet, da der på uddannelsens 3. år er stor valgfrihed. Et udlandsophold giver dig ikke bare nye udfordringer kulturelt og personligt, men også muligheden for at udvikle dig akademisk og udvide dine faglige kvalifikationer.

 

 

Du har stor valgfrihed på bacheloruddannelsen i sociologi, og på dit 5. semester har du kun valgfag.

 

 

På sociologiuddannelsen er der generelt en stor pensummængde og dermed meget du skal læse. Det varierer fra uge til uge, hvor meget du skal læse per uge, men i gennemsnit er der 200-250 siders pensum

 

 

På Institut for Sociologi og på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet generelt er der et godt studiemiljø med rig mulighed for at engagere sig både socialt og fagligt.

Lignende uddannelser