Vurdering i kvote 2 på sociologi

Kvote 2-vurdering på sociologi

Vi vurderer interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier: