Ansøg som studerende eller tidligere studerende

Hvis du er optaget på en universitetsuddannelse nu, eller har været det, skal du finde ud af, om du skal søge om

 • optagelse via optagelse.dk
 • genindskrivning, overflytning eller studieskift gennem fakultetet.

Optagelse og genoptagelse

Du skal søge om optagelse via optagelse.dk, hvis du har bestået kurser, der svarer til mindre end 1. studieår på den uddannelse, du vil søge ind på.

Har du bestået, hvad der svarer til 1. studieår gennem deltidsuddannelse eller en institution uden for Danmark skal du ligeledes søge om optagelse, også selvom du har bestået mere end 1. studieår.

Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.

Læs om optagelse eller genoptagelse.


Genindskrivning, overflytning og studieskift

Du skal søge om genindskrivning, overflytning eller studieskift gennem fakultetet, hvis du har bestået kurser, der svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger ind på. Du kan kun søge overflytning og studieskift, hvis du aktuelt er indskrevet på en uddannelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 15. marts med studiestart 1. september.
  Ansøgningsportalen åbner 16. januar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansøgningsportalen kan du søge om genindskrivning, overflytning og studieskift. Søg gerne i god tid – så er der bedre chance for at undgå de tekniske problemer, der ofte opstår lige op til en ansøgningsfrist.

Sådan bruger du Ansøgningsportalen

 1. Log ind eller opret dig som bruger i Ansøgningsportalen.

 2. Udfyld din ansøgning.

 3. Overfør data fra din tidligere uddannelse med funktionen 'overfør data'.

 4. Upload eventuel nødvendig dokumentation, der ikke blev dataoverført.

 5. Send din ansøgning.

 6. Hold øje med vigtige beskeder fra KU i din mailbakke (og spamfilter) og på Ansøgningsportalen. Det kan være afgørende for, om du får en studieplads. Se evt. Brugervejledningen til Ansøgningsportalen.

Svar på din ansøgning

Du kan forvente svar på din ansøgning senest d. 10. juni.

Efter ansøgningsfristen er det vigtigt, at du regelmæssigt tjekker status på din ansøgning ved at logge på ansøgningsportalen.

Hvis fakultetet beder om yderligere dokumentation, vil du have 7 dages frist til at svare. Hvis du ikke svarer inden for fristen, bliver din ansøgning afvist.

Universitetet sender løbende tilbud om optagelse via ansøgningsportalen. Hvis du modtager tilbud om en studieplads, skal du bekræfte, at du ønsker pladsen. Hvis du ikke bekræfter rettidigt mister du pladsen.

Frist for at takke ja til en plads

Danske, EU/EØS og schweiziske ansøgere

 • 15. juni 

Ikke-EU/EØS ansøgere

 • 7 dage fra den dato, hvor du modtager tilbuddet om optagelse.

Vær også opmærksom på, at adviseringsmails fra ansøgningsportalen i visse tilfælde kan opfattes som spam og dermed ryge i dit spamfilter, så fakultetet opfordrer ansøgere til jævnligt at tjekke deres spammappe. Derfor anbefaler vi, at du løbende sørger for at tjekke besked-fanen i Ansøgningsportalen for evt. beskeder - herunder evt. tilbud om optagelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Genindskrivning

Du skal søge om genindskrivning, hvis du tidligere har studeret på samme uddannelse og her bestod, hvad der svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger ind på. Det gælder uanset, om du studerede på KU eller et andet dansk universitet.

 

 

 

 

Du kan søge om genindskrivning, hvis:

 1. der er ledige pladser på uddannelsen

 2. du var fuldtidsstuderende på samme uddannelse på KU eller et andet dansk universitet

 3. du har bestået, hvad der svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger ind på

 4. det er minimum 5 måneder siden, du blev udmeldt

 5. du opfylder de specifikke adgangskrav for uddannelsen

Ved genindskrivning starter du på den nyeste studieordning. Har du været indskrevet på en anden studieordning, er det muligt, at nogle af dine beståede eksaminer ikke kan overføres. Bemærk også, at dine tidligere eksamensforsøg og de studieaktivitetskrav, du stod overfor, da du blev udmeldt af uddannelsen, stadig vil gælde.

I ansøgningsskemaet skal du først vælge uddannelsestypen ’Studieskift/Overflytning’. Senere skal du vælge, hvilken type indskrivning du ønsker. Her vælger du ’Genindskrivning’.

Dispensation

Der kan være omstændigheder, der gør, at du skal søge om dispensation til at blive genindskrevet. Du skal søge dispensation, hvis du:

 • har brugt dine eksamensforsøg.
 • ikke har opfyldt uddannelsens studieaktivitetskrav.
 • har brugt din maksimale studietid.

Udfyld denne blanket og upload kvitteringen, du modtager på din email, til din ansøgning om genindskrivning. Hvis du søger dispensation pga. sygdom eller andet, du kan dokumentere, skal du huske at uploade dokumentation sammen med kvitteringen.

 

 

 

 

 

 

Vi skal bruge dokumentation fra dig til at vurdere dit adgangsgrundlag og evt. dine muligheder for at gennemføre uddannelsen.

Mange af dine data fra det tidligere studie kan du overføre ved hjælp af funktionen 'dataudveksling'. Men husk at tjekke, hvad der bliver overført – så er du sikker på, at vi får det hele, og du behøver kun uploade det, der mangler.

I Ansøgningsportalen uploader du dokumentation under 'Krav og forudsætninger', jf. nedenstående overskrifter:

Beståede og/eller ikke-færdiggjorte videregående uddannelser

 • Karakterudskrift fra din tidligere videregående uddannelse. Karakterudskriften skal indeholde bedømmelser, ECTS-angivelser og datoer for beståelse. Uddannelsesinstitutionen skal have underskrevet karakterudskriften, hvis du kommer fra et andet universitet end KU.

Evt. nuværende kursustilmeldinger

  • Officiel dokumentation (underskrevet og stemplet) for kursus- og/eller eksamenstilmeldinger, som du forventer at afslutte før studiestart på den nye uddannelse. Vi anbefaler brug af dataudveksling, da det sikrer, at alle kriterier for dokumentet er opfyldt.

  Studieordning fra tidligere videregående uddannelse

  • Studieordning for din tidligere videregående uddannelse, hvis du er kommer fra et andet dansk universitet end KU.

  Gymnasialt afgangsbevis

  • Officielt bevis (underskrevet og stemplet) for adgangsgivende eksamen (studentereksamen, hf eller lign.)

  Evt. dispensationsansøgning

  • Dispensationsansøgning, hvis du søger dispensation på baggrund af usædvanlige forhold.
   Udfyld denne blanket og upload kvitteringen, du modtager på din email, til din ansøgning om genindskrivning. Hvis du søger dispensation pga. sygdom eller andet, du kan dokumentere, skal du huske at uploade dokumentation sammen med kvitteringen.

  Regler du skal kende

  Hvis du er startet på en uddannelse, men ikke har afsluttet den med en bachelor- eller kandidatgrad, foreskriver loven, at du skal oplyse os om det og sende dokumentation for afsluttede kurser og eksamener.
  Læs om merit for tidligere uddannelse.

   

   

   

   

   

   

  Overflytning til KU

  Du skal søge om overflytning, hvis du aktuelt studerer på samme uddannelse på et andet dansk universitet og har bestået, hvad der svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger overflytning til.

   

   

   

   

   

   

  Du kan søge om overflytning, hvis:

  1. Du er fuldtidsstuderende på samme uddannelse på et andet dansk universitet
  2. Du har bestået fag – eller gør det inden studiestart – der tilsammen svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger ind på (jf. dens gældende studieordning)
  3. Der er ledige pladser
  4. Du opfylder uddannelsens adgangskrav

  Er du ikke længere optaget, skal du ikke søge om overflytning, men i stedet om optagelse via optagelse.dk eller genindskrivning. 

  Dispensation

  Du har mulighed for at søge om dispensation, hvis der er usædvanlige forhold i dit liv af så alvorlig karakter, at det er nødvendigt at søge om overflytning inden for 1. studieår. Kontakt studievejledningen for yderligere information.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vi skal bruge dokumentation fra dig til at vurdere dit adgangsgrundlag og evt. dine muligheder for at gennemføre uddannelsen.

  Mange af dine data fra det tidligere studie kan du overføre ved hjælp af funktionen 'dataudveksling'. Men husk at tjekke, hvad der bliver overført – så er du sikker på, at vi får det hele, og du behøver kun uploade det, der mangler.

  I Ansøgningsportalen uploader du dokumentation under 'Krav og forudsætninger', jf. nedenstående overskrifter:

  Beståede og/eller ikke-færdiggjorte videregående uddannelser

  • Karakterudskrift fra din videregående uddannelse. Karakterudskriften skal indeholde bedømmelser, ECTS-angivelser og datoer for beståelse. Uddannelsesinstitutionen skal have underskrevet karakterudskriften, hvis du kommer fra et andet universitet end KU. Vi anbefaler brug af dataudveksling, da det sikrer, at alle kriterier for dokumentet er opfyldt.

  Nuværende kursustilmeldinger

   • Officiel dokumentation (underskrevet og stemplet) for kursus- og/eller eksamenstilmeldinger, som du forventer at afslutte før studiestart på den nye uddannelse. Vi anbefaler brug af dataudveksling, da det sikrer, at alle kriterier for dokumentet er opfyldt.

   Studieordning fra nuværende videregående uddannelse

   • Studieordning for din nuværende videregående uddannelse, hvis du er kommer fra et andet dansk universitet end KU.

   Gymnasialt afgangsbevis

   • Officielt bevis (underskrevet og stemplet) for adgangsgivende eksamen (studentereksamen, hf eller lign.)

   Evt. dispensationsansøgning

   • Dispensationsansøgning, hvis du søger dispensation på baggrund af usædvanlige forhold.
    Udfyld denne blanket og upload kvitteringen, du modtager på din email, til din ansøgning om genindskrivning. Hvis du søger dispensation pga. sygdom eller andet, du kan dokumentere, skal du huske at uploade dokumentation sammen med kvitteringen.

   Regler du skal kende

   Hvis du er startet på en uddannelse, men ikke har afsluttet den med en bachelor- eller kandidatgrad, foreskriver loven, at du skal oplyse os om det og sende dokumentation for afsluttede kurser og eksamener.
   Læs om merit for tidligere uddannelse.

    

    

    

    

   Studieskift

   Du skal søge om studieskift, hvis du aktuelt studerer på en anden uddannelse og har bestået, hvad der svarer til 1. studieår på den uddannelse, du ønsker studieskift til.

    

    

    

    

   Du kan søge om studieskift, hvis:

   1. Du er fuldtidsstuderende på en bacheloruddannelse på et dansk universitet
   2. Du har bestået fag – eller gør det inden studiestart – der tilsammen svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger ind på
   3. Der er ledige pladser
   4. Du opfylder uddannelsens adgangskrav

   Er du ikke længere optaget, skal du ikke søge om studieskift, men i stedet om optagelse via optagelse.dk eller genindskrivning. 

   Dispensation

   Du har mulighed for at søge om dispensation, hvis der er er usædvanlige forhold i dit liv af så alvorlig karakter, at det er nødvendigt at søge om studieskift inden for første studieår. Kontakt studievejledningen for yderligere information.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Vi skal bruge dokumentation fra dig til at vurdere dit adgangsgrundlag og evt. dine muligheder for at gennemføre uddannelsen.

   Mange af dine data fra det tidligere studie kan du overføre ved hjælp af funktionen 'dataudveksling'. Men husk at tjekke, hvad der bliver overført – så er du sikker på, at vi får det hele, og du behøver kun uploade det, der mangler.

   I Ansøgningsportalen uploader du dokumentation under 'Krav og forudsætninger', jf. nedenstående overskrifter:

   Beståede og/eller ikke-færdiggjorte videregående uddannelser

   • Karakterudskrift fra din videregående uddannelse. Karakterudskriften skal indeholde bedømmelser, ECTS-angivelser og datoer for beståelse. Uddannelsesinstitutionen skal have underskrevet karakterudskriften, hvis du kommer fra et andet universitet end KU. Vi anbefaler brug af dataudveksling, da det sikrer, at alle kriterier for dokumentet er opfyldt.

   Nuværende kursustilmeldinger

    • Officiel dokumentation (underskrevet og stemplet) for kursus- og/eller eksamenstilmeldinger, som du forventer at afslutte før studiestart på den nye uddannelse. Vi anbefaler brug af dataudveksling, da det sikrer, at alle kriterier for dokumentet er opfyldt.

    Studieordning fra nuværende videregående uddannelse

    • Studieordning for din nuværende videregående uddannelse, hvis du er kommer fra et andet dansk universitet end KU.

    Gymnasialt afgangsbevis

    • Officielt bevis (underskrevet og stemplet) for adgangsgivende eksamen (studentereksamen, hf eller lign.)

    Evt. dispensationsansøgning

    • Dispensationsansøgning, hvis du søger dispensation på baggrund af usædvanlige forhold.
     Udfyld denne blanket og upload kvitteringen, du modtager på din email, til din ansøgning om genindskrivning. Hvis du søger dispensation pga. sygdom eller andet, du kan dokumentere, skal du huske at uploade dokumentation sammen med kvitteringen.

    Regler du skal kende

    Hvis du er startet på en uddannelse, men ikke har afsluttet den med en bachelor- eller kandidatgrad, foreskriver loven, at du skal oplyse os om det og sende dokumentation for afsluttede kurser og eksamener.
    Læs om merit for tidligere uddannelse.