Interview med sociologistuderende

Sociologi er fuld af aha-oplevelser, fortæller Rune Bjørnvig, der går med tanker om at starte sit eget firma.

Der er sociologi i næsten alt. Det gør det svært at

Rune Bjørnvig
Rune Bjørnvig

forklare, hvad studiet indeholder – det skal opleves! Sådan lyder budskabet fra 28-årige Rune Bjørnvig, der er i gang med sit tredje år på uddannelsen.

”Faget har så mange aspekter, man kan dykke ned i, at det er svært at sætte på formel. Det handler vel om at iagttage og forklare de fænomener, der opstår, når mennesker mødes.”

Det faglige niveau på Sociologi er ifølge Rune meget højt. Folk er dygtige, som han siger, og uddannelsen bærer præg af, at adgangsbilletten er et relativt højt karaktergennemsnit.

”Det er lærerigt at være i et miljø, der er en smule konkurrencepræget. Omvendt betyder det, at man af og til kan komme til at føle sig lidt inkompetent. Det rammer alle på et eller andet tidspunkt,” siger Rune, der varmt anbefaler, at man finder sig til rette i en studiegruppe.

”Man er nødt til at skabe rum til at tale om det og få den støtte, der er nødvendig.”

Rune Bjørnvig er oprindeligt uddannet pædagog, men tog springet til Sociologi for at få en større akademisk vægt. Derfor er han også ældre end gennemsnittet på sin årgang. Det gør, at han måske tager uddannelsen en smule mere seriøst end andre, der kommer direkte fra gymnasiet.

Vi vil lave de undersøgelser, som de andre ikke vil røre ved. Vi lærer jo metoderne og kan tilegne os de værktøjer, der skal til for at forstå de sammenhænge, der er vigtige for vores kunder. Hvis vi ikke i praksis afprøver de ting, vi lærer, ryger det hele jo i glemmebogen.

Rune Bjørnvig

”Jeg skal jo være færdig, inden jeg bliver alt for gammel. Jeg forsøger at læse det hele, og er nok ikke den, der går sidst i seng, når de rus-studerende holder fest.”

De første spadestik til en karriere efter studiet er allerede ved at blive lagt. Sammen med to medstuderende planlægger Rune at starte et firma, der skal lave skæve markedsundersøgelser for danske virksomheder.

”Vi vil lave de undersøgelser, som de andre ikke vil røre ved. Vi lærer jo metoderne og kan tilegne os de værktøjer, der skal til for at forstå de sammenhænge, der er vigtige for vores kunder. Hvis vi ikke i praksis afprøver de ting, vi lærer, ryger det hele jo i glemmebogen.”