Studieliv

Café Kommunen på CSS

Café Kommunen

Der er et godt studiemiljø på sociologi. Der er mange studenterdrevne udvalg, som arrangerer forskellige faglige aktiviteter, som for eksempel foredrag, debatter og filmaftener. Der bliver også holdt fester og arrangeret caféer og folkekøkken. I 'Kronhjorten' kan du drikke kaffe med dine medstuderende eller spise din mad. I 'Katedralen', som deles med de antropologistuderende, kan du hygge dig eller holde møde med din læsegruppe. Der er også god mulighed for at møde andre samfundsvidenskabelige studerende i den fælles fredagsbar eller et af de andre tværfaglige fællesskaber, der er på Center for Sundhed og Samfund (CSS), hvor sociologi hører til.

Udvalg og aktiviteter på sociologi

Sociologi på facebook

Som bachelorstuderende har du gode muligheder for at følge med i studielivet og løbende have kontakt med dine medstuderende, via dit årgangsgrupperum (find det på facebook). Som kandidatstuderende kan du melde dig ind i gruppen stud.cand.scient.soc. Derudover kan du holde øje med nyheder og arrangementer fra instituttets side på Sociologisk Instituts facebookside.

Fagrådet

Fagrådet er det centrale studenterpolitiske organ på sociologi og for alle sociologistuderende. Her diskuteres hvordan sociologiuddannelsen kan gøres bedre og de sociologistuderendes interesser søges varetaget, blandt andet ved at der i fagrådet gives mandat til studenterrepræsentanterne i sociologis studienævn og bestyrelse.

Hvis du ønsker at gøre din indflydelse gældende på hvordan studiet tilrettelægges og udvikles, kan du deltage i fagrådets møder, der afholdes ca. en gang om måneden. Du kan følge med og blande dig i fagrådets arbejde på Fagrådets facebookgruppe og du kan finde referater og information om fagrådet, her på siden under fagrådet.

Sociologisk vidensdeling

Der findes forskellige fora for sociologisk vidensdeling, som du kan benytte dig af, hvis du søger inspiration i forbindelse med eksamenslæsning- og skrivning.

På den studenterdrevne Sociologisk Notesblok kan du finde tanker, noter og opgaver skrevet og delt af andre sociologistuderende. Er du i gang med at skrive bacheloropgave, praktikrapport eller speciale, vil du kunne finde eksempler herpå på Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek i Gothersgade 140. Du kan også finde tidligere specialer på soeg.kb.dk – også kaldet bibliotekssystemet.

Katedralen

Katedralen ligger i bygning 16 og er de sociologi- (og antropologi)-studerendes fællesrum. Her kan du mødes med dine medstuderende, varme din frokost i det åbne køkken og indtage den i farverige sofaer. Katedralen huser i øvrigt ofte arrangementer af og for sociologistuderende.

Hvis du vil være med til at sætte dit præg på brugen af og aktiviteterne i Katedralen, kan du engagere dig i Katedralens bestyrelse, der består af mindst én fra de forskellige sociale udvalg på hhv. sociologi og antropologi. Der bliver afholdt 2-5 møder pr. semester.

Ontologisk onsdag

Ontologisk Onsdag arrangerer socialfaglige oplæg ca. hver 2. onsdag i Katedralen. Oplæggene tager udgangspunkt i aktuel sociologisk forskning, men trækker samtidig tråde ud til hele det samfundsvidenskabelige område og metoder. Formålet er at skabe debat og få udvidet sin sociologiske og ontologiske horisont, uden nødvendigvis at skulle sidde og skrive noter. Følg med på Ontologisk onsdags facebook-gruppe.

Magasinet Centrum

Magasinet Centrum er et studentermagasin skrevet af og til studerende på CSS-campus. Magasinet indeholder både information og anekdoter fra campuslivet og et blik mod den virkelige verden med interviews, boganmeldelser, madopskrifter og meget mere.

Morgencafeen

Morgencafeen er et tværfagligt udvalg, der hver morgen fra kl. 8.30 til 10.00 serverer hjemmebag og brygger kaffe og the til de morgensultne studerende på sociologi og antropologi. Morgencafeen har til huse i Katedralen, og det er her du kan melde dig på banen, hvis du er morgenfrisk, og har lyst til at komme med inputs til hvordan man bedst starter sin studiedag. Følg med på Morgencafeens facebookgruppe.

Baumændene

Festudvalget på sociologi er opkaldt efter sociologen Zygmunt Bauman, og er dem, der samler trådene og sætter projekterne i gang, når der skal holdes fest på sociologi. Festerne foregår gerne i Katedralen og typisk i forbindelse med afleverede eksamener, semesterstart eller semesterslut. Derudover samarbejder Baumændene også med festudvalgene fra de andre fag på CSS, når der skal arrangeres fester på tværs af fagene. I Baumændene kan du udfolde dine fest-organisatoriske evner sammen med andre festlige sociologer. Læs mere på Baumændenes facebookgruppe.

SociologirevyenSociologirevyen

Sociologirevyen er en kreativ forestilling hvor sociologien brydes og udvikles i alle dens afskygninger. Forestillingen løber af stablen hvert år i foråret.

Konservative Studerende

Tværborgerlig studenterpolitisk forening, der varetager studerendes interesser i både studienævn, akademiske råd og i diverse dialogfora på tværs af universitetets fakulteter. Sammen med os kan du få indflydelse på hvordan dit studie og fakultet skal se ud i fremtiden. Derudover arrangerer vi hvert semester en række sociale og faglige arrangementer. ​​

Studielivet på KU

Hvordan er studielivet på resten af Københavns Universitet? Læs her om hvad sker der på universitetet, når du ikke har undervisning? Hvor du kan bo, få mere info om SU, studiejob og studierabatter osv.