Undervisning og opbygning

Studerende til undervisning
Undervisningen foregår på Center for Sundhed og Samfund (i daglig tale CSS), der ligger på Øster Farimagsgade i indre København. Du vil modtage ca. 12 timers undervisning om ugen. Du kan læse mere om indholdet af de enkelte kurser via linket nederst på siden. Foto: Sara Galbiati

Undervisning på bacheloruddannelsen i sociologiGrafik af undervisningssituation

Undervisningen på bacheloruddannelsen foregår primært som forelæsninger, hvor hele din årgang er samlet i en forelæsningssal med én underviser, hvor du som studerende primært lytter og tager noter undervejs. I enkelte kurser udbydes der øvelsestimer, hvor en ældre sociologistuderende underviser et mindre hold på 25-30 studerende. Det er eksempelvis gennem øvelsestimer, at du introduceres til statistikprogrammet STATA.

ForberedelseGrafik af møde/gruppearbejde

Der er mange forskellige måder at studere på, og det tager tid at finde sin egen måde at være studerende på. Med cirka 12 timers ugentlig undervisning lægger sociologiuddannelsen op til en del selvstudie. Det kræver selvdisciplin at komme gennem den store læsemængde, og du får brug for at strukturere din hverdag på en anden måde, end du formentlig har gjort det i gymnasiet. 

Udover forelæsninger og øvelser har mange sociologistuderende en læsegruppe. Når du starter på sociologiuddannelsen, placeres du i en læsegruppe, og alle sociologistuderende opfordres til at arbejde i læsegrupper gennem hele uddannelsen.

Pensum & undervisningssprogGrafik af bøger

Pensum består af en blanding af danske og engelske tekster. På sociologiuddannelsen skal du læse mange primærtekster. De fleste studerende skal vænne sig til at læse akademiske tekster på både dansk og engelsk, og du vil blive introduceret til forskellige studieteknikker, der kan hjælpe dig på vej. Jo flere tekster du får læst, desto nemmere bliver det.

På bacheloruddannelsen er det primære undervisningssprog dansk, men i enkelte kurser kan undervisningen foregå på engelsk. Ligeledes kan der i nogle kurser være gæsteforelæsninger, der afvikles på engelsk. Hvis et helt kursus foregår på engelsk, så foregår eksamen også på engelsk.

EksamensformerGrafik af computerskærm og hænder på tastatur

På sociologi er der en del forskellige eksamensformer, men fælles for dem alle er, at de har en 'moderne' karakter. Det betyder, at du eksempelvis ikke vil finde 5-timers skriftlige eksaminer uden brug af hjælpemidler. Derimod skal du som sociologistuderende gå til mundtlige eksaminer, skrive større skriftlige projekter samt porteføljeopgaver. En porteføljeopgave betegner en eksamensform, hvor du i løbet af semestret afleverer mindre opgaver, som du får feedback på fra din underviser eller medstuderende. Denne feedback kan du så bruge til at forbedre dine opgaver, inden du ved semestrets afslutning afleverer dem samlet til din underviser.

Størstedelen af eksaminerne bedømmes med karakter. I en del kurser kan du vælge, om du vil aflægge din eksamen alene eller som gruppe. I nogle fag er eksamen individuel.

Opbygning

Bacheloruddannelsen i sociologi giver dig en bred introduktion til sociologien med mulighed for en vis fordybelse i de temaer, du finder særligt interessante. Den 3-årige uddannelse er stramt struktureret med hovedsageligt obligatoriske kurser. Helt overordnet skal du have to 2 typer kurser: teorikurser og metodekurser.

I de sociologiske teorikurser bliver du præsenteret for den sociologisk teorihistories mest kendte personer, retninger og traditioner. Denne viden bruger du, når du skal analysere det moderne samfundets opbygning, struktur og udvikling. Der er fokus på, hvordan du kan bruge den sociologiske teori i forbindelse med aktuelle og relevante analyser af samfundsmæssige problemstillinger.

I metodekurserne lærer du måder til at indsamle empiri. Du lærer forskellige metoder, så du både kan lave statistisk analyse og interviewe mennesker. Det giver en metodisk alsidighed, der er meget brugbar i forbindelse med dine sociologiske analyser af samfundsmæssige forhold og fænomener.

Studieplanen for den 3-årige bacheloruddannelse ser sådan her ud:

1. år

1. semester
2. semester

Samfundsmæssige problemer (teori)
(7,5 ECTS)

Sociologisk teori og faghistorie (teori) (7,5 ECTS)

Sociologien i det danske samfund (tema)
(7,5 ECTS)

Grundlæggende statistik (metode)
(7,5 ECTS)

Elementære samfundsvidenskabelige metoder I (metode)
(7,5 ECTS)

Videnskab og Samfund (teori)
(7,5 ECTS)

Elementære samfundsvidenskabelige metoder II (metode)
(7,5 ECTS)

Køn, etnicitet og post-kolonialisme (tema)
(7,5 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Videregående kvalitative metoder (metode)
(7,5 ECTS)

Viden, Organisation og Politik (tema)
(7,5 ECTS)

Kultur, livsstil, hverdagsliv (tema)
(7,5ECTS)

Nyere statistiske analysestrategier (metode)
(7,5 ECTS)

Videregående kvantitative metoder (metode)
(7,5 ECTS)

Sociologiske teoriudviklinger (teori)
(7,5 ECTS)

Velfærd, ulighed, mobilitet (tema)
(7,5 ECTS)

Kritisk læsning og re-analyse (teori)
(7,5 ECTS)

3. år

5. semester (Mobilitetsvindue)
6. semester


Valgfag og/eller praktik
(30 ECTS)
Metodologi og undersøgelsesdesign (teori)
(7,5 ECTS)
Anvendt case-analyse (metode)
(7,5 ECTS)
BA projekt
(15 ECTS)

Som du kan se, er der på 5. semester på det 3. studieår mulighed for at tage valgfag og/eller praktik. Valgfagene er typisk fag, du tager på en anden universitetsuddannelse. Det betyder, at du kan kombinere sociologien med fx statskundskab, økonomi, psykologi, kommunikation eller andre studier, som du finder interessante. Du kan også vælge at tage i praktik på 5. semester og derved komme ud og bruge sociologien i praksis og skabe et netværk uden for Sociologi. En praktik kan både være i det offentlige, private, og i NGO’er - og den kan også tages i udlandet.

Bacheloruddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt, hvor du har mulighed for at gå i dybden med et emne, som du finder særlig interessant

Læs en uddybende beskrivelse af de enkelte fagelementer/moduler her.

Udlandsophold

På sociologi har du rig mulighed for at tage på studieophold i udlandet. Læs mere om mulighederne for udlandsophold.