Praktik

Som bachelorstuderende på sociologi har du mulighed for at komme i praktik på 5. semester. Et praktikophold skal udgøre mellem 15 og 30 ECTS. Det svarer til mellem 3 og 6 måneders fuldtidsarbejde - hvis opholdet fx udgør 15 ECTS, kan du følge et fag sideløbende til 15 ECTS. Praktikopholdet kan både finde sted i Danmark og i udlandet. Opholdet afsluttes med en praktikrapport, som bedømmes uden karakter.