Karrieremuligheder

Uddannelsen i spansk og latinamerikansk sprog og kultur omfatter Spanien og den spansksprogede del af Latinamerika. Studiet giver et indgående kendskab til det sprog, der tales og skrives i disse lande, og til landenes litteratur, historie og samfundsforhold. Du opbygger en bevidsthed om den omfattende sproglige og kulturelle forskellighed i den spansktalende verden og får kvalifikationer i sammenlignende kulturforståelse landene imellem og mellem Danmark og den spansktalende verden.

 

Arbejdet med historie, politik og samfundsforhold lærer dig at se og undersøge sammenhænge mellem historiske begivenheder, politiske systemer og deres forankring i specifikke kulturelle forhold. Du vil komme til at arbejde med emner som den spanske middelalder og udviklingen i det moderne Latinamerika og få en forståelse af begreber som nationalstatsdannelse og magisk realisme. Du vil også stifte bekendtskab med Picassos malerier, Almodovar’s film og meget mere.

Samtidig lærer du at kommunikere på spansk, herunder at formidle komplicerede problemstillinger skriftligt og mundtligt til forskellige målgrupper, og du bliver bevidst om den store sproglige variation og de mange dialekter i såvel Spanien som Latinamerika.

På studiet arbejder du metodisk og lærer at indsamle, bearbejde, analysere og forstå information og data om sprog, kulturforhold m.m. og viderekommunikere din viden. Du vil med andre ord blive i stand til at varetage generelle akademiske funktioner såsom indsamling af information, analyse af problemstillinger og videreformidling af resultater.

Læs mere om forskningen i spansk og latinamerikansk sprog og kultur.

 

 

De fleste studerende vælger at læse videre på en kandidatuddannelse. Som bachelor i spansk sprog og kultur, har du retskrav på at kunne fortsætte på:

Hvis du vil være gymnasielærer kan du kombinere din uddannelse med et andet gymnasiesidefag.

Du har mulighed for at tone din uddannelse i forskellige retninger ved at vælge kurser inden for et bestemt område, og når du skal skrive speciale. Du kan for eksempel vælge tilvalg i: 

  • Oversættelse og tværkulturel formidling
  • Global history
  • Fremmedsprogstilegnelse, kultur og didaktik
  • Writing in English

Andre uddannelser

Nogle uddannelser kræver særlige forudsætninger og tilvalg, mens andre har et begrænset antal pladser, men du kan vælge at undersøge om følgende uddannelser kunne være interessante for dig:

Se hvilke kandidater på KU, denne uddannelse er forhåndsgodkendt til at give adgang

Salka er cand. mag. i spansk sprog og kultur og har stiftet foreningen Mi Cuerpo/min krop, der arbejder med udbredelsen af seksualundervisning i Colombia. 

Med en uddannelse i spansk og latinamerikansk sprog og kultur er du rustet til en karriere inden for blandt andet undervisning, oversættelse, internationale organisationer, kulturformidling, sproglig rådgivning, interkulturelle relationer og konsulentvirksomhed. Flere undersøgelser viser, at der på arbejdsmarkedet er behov for sproglige kompetencer i såvel private som offentlige virksomheder.

Du vil kunne varetage specialistfunktioner, der kræver omfattende kendskab til det spanske sprog og spansk og latinamerikansk kultur. Som kandidat i spansk og latinamerikansk sprog og kultur er du uddannet til både selvstændigt og i team at formidle komplicerede problemstillinger til forskellige typer publikum. Dine sproglige kompetencer og evne til formidling åbner op for en række jobs med fokus på formidling og konsulentfunktioner i såvel danske som internationale organisationer og virksomheder. Du vil også kunne bestride stillinger, der kræver generelle akademiske kvalifikationer.

Mød andre færdige kandidater, der bruger deres sproguddannelse i deres karriere