Undervisning og opbygning

Spansk og latinamerikansk sprog og kultur er et fuldtidsstudium, der foregår på et højt fagligt niveau. Størstedelen af undervisningen foregår som holdundervisning, men der vil også være forelæsninger, hvor flere studerende er samlet. På uddannelsen vil du deltage i tre fælles undervisningsforløb på dit tredje og fjerde semester. Fællesforløbene giver dig mulighed for at møde studerende fra andre af instituttets uddannelser og giver dig indblik i andre fagligheder samt i de sammenfaldende temaer, som findes.

Undervisningen er nogenlunde ligeligt fordelt mellem fagelementer, der vedrører det spanske sprog og fagelementer der vedrører historie, kultur og litteratur. Derudover er der valgfrie elementer, hvor du kan fordybe dig i det, du finder mest interessant.

Forberedelse og studieformer

Du skal være indstillet på at bruge, hvad der svarer til en fuld arbejdsuge på dit studie: 1/3 af tiden går med undervisning (12-14 timer om ugen), og 2/3 af tiden går med forberedelse, refleksion over det læste, efterbearbejdelse af undervisningsstoffet, informationssøgning og udarbejdelse af skriftlige opgaver eller oplæg til undervisningen. Det meste af din dagligdag skal du altså bruge på at forberede dig til undervisningen derhjemme, på biblioteker eller med din læsegruppe, som du bliver sat sammen med på første semester.

Litteratur og undervisningssprog

En del af undervisningen foregår på spansk, men der vil altid være mulighed for at slå over og få forklaret tingene på dansk. Teksterne er også ofte skrevet på spansk. Det gælder både skøn- og faglitteratur. I de sproglige discipliner vil der være nogle tekster på dansk. For mange føles det i begyndelsen overvældende med den store læsemængde på spansk, men efterhånden bliver de fleste fortrolige med at skulle læse fagtekster på spansk.

Du skal regne med, at der kan gå en del tid med selve indlæringen af sproget, specielt hvis du ikke har så gode spanskkundskaber, når du begynder på studiet. Du skal også være indstillet på efterhånden at skulle læse længere faglige tekster på spansk. Det kan specielt i starten kræve en ekstra arbejdsindsats.

Eksamensformer

I nogle kurser er ”aktiv deltagelse” en forudsætning for at du kan gå til eksamen. Det betyder, at du både møder velforberedt op og deltager aktivt i undervisningen. Der er eksamensperiode to gange om året ved afslutningen af hvert semester. Læs mere om eksamen på uddannelsen her.

Opbygning

Uddannelsen i spansk og latinamerikansk sprog og kultur starter med et introduktionsforløb. Forløbet har fokus på sprogindlæring, sprog som akademisk studium samt karriereperspektivet med en uddannelse i sprog. Du får en fornemmelse af sprogets rolle og betydning i det moderne samfund og hvad du kan bruge en uddannelse i sprog til. Du bliver bedre til at kommunikere på spansk og bliver fortrolig med at studere på et universitet.

Uddannelsen er bygget op med det nutidige først og det ældre senere på studiet og bygger på den måde direkte oven på det, du tidligere har arbejdet med på din adgangsgivende uddannelse.

På fjerde semester kan du vælge mellem en række tværfaglige valgfag – både inden for dit eget sprogområde men også udenfor.  Her kan du kan specialisere dig inden for  fx sprog og medier, didaktik, sproghistorie, amerikanske studier, middelalderlitteratur eller hvad du ellers interesserer dig for.

På dit tredje studieår læser du tilvalg, der tæller 45 ECTS. Tilvalg er kurser, du selv vælger uden for dit centrale fag. På den måde har du mulighed for at kombinere flere interesseområder. Du kan også læse tilvalg i udlandet. Læs mere om muligheden for udlandsophold.

1. år 1. semester
2. semester

Spansk sprog og kultur 1: introduktion (15 ECTS)

Sprog 2: spansk grammatik og tekst (15 ECTS)

Spansk sprog og tekst (15 ECTS)

Kultur 2: Spanien og Latinamerikas historie og kultur (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Sprog 3: spansk sprogbeskrivelse og det kontrastive perspektiv (15 ECTS)

Kommunikation og formidling (10 ECTS)

Skriftlig sprogfærdighed på spansk (2,5 ECTS)

Mundtlig sprogfærdighed på spansk (2,5 ECTS)

Kultur 3: Spanien og Latinamerikas historie og kultur (15 ECTS)

Tværfagligt valgfag (15 ETS)

3. år 5. semester 6. semester
Bachelorprojekt (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)
Tilvalg (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)