Spørgsmål og svar om studiet - statskundskab

Kan man specialisere sig på studiet?

Bacheloruddannelsen består af en lang række obligatoriske grundkurser, som ikke er forbundet med meget valgfrihed. Man vil derfor især kunne specialisere sig i forbindelse med de to valgfag og bachelorprojektet. På kandidatuddannelsen er der rig mulighed for at specialisere sig i den del af statskundskaben, man er allermest interesseret i, da man stort set kan vælge frit hvilke kurser, man ønsker at tage.

Kan man have arbejde ved siden af studiet?

Mange studerende vælger at søge job i løbet af deres bacheloruddannelse, men det kan være hårdt både at læse og have studiejob ved siden af. Mange venter til efter første år med at søge job, da mange især på første år har travlt med at vænne sig til læsebyrden og de nye udfordringer, som et universitetsstudie giver. Der er gode muligheder for at få et studierelevant arbejde, men nogen har ikke overskud til det, når de samtidig passer deres studie.

Kan man komme i praktik som en del af uddannelsen?

På kandidatuddannelsen er der mulighed for at komme i projektorienteret forløb (praktik) som en del af studiet. Man kan bruge op til 30 ECTS i et projektorienteret forløb. På bacheloruddannelsen er det ikke muligt at komme i praktik som en del af studiet.

Hvor meget gruppearbejde er der på studiet?

Allerede når man starter på studiet, får man mulighed for at komme med i en læsegruppe. Mange benytter denne mulighed til at diskutere undervisningen, de tekster, man læser, og de opgaver, man skal skrive. For mange er det rart både fagligt og socialt at kunne mødes med de medstuderende på denne måde, og nogle vælger også at skrive opgaver sammen. Man kan være op til 3 studerende om at skrive opgave sammen, men ved mundtlige eksamener er det ikke muligt at gå op som en gruppe. Der er ikke noget krav om, at man skal arbejde i grupper, og nogen har slet ikke lyst til at indgå i gruppesamarbejde. Hvis man ønsker at arbejde alene, kan man sagtens det.

Hvor mange undervisningstimer har man?

På første studieår har man ca. 14 undervisningstimer om ugen. Efter andet studieår får man gradvist færre undervisningstimer.