Interview med statskundskabsstuderende

Johan, 22, læser statskundskab på 3. semester. Det var især den faglige bredde på studiet, der fik ham til at vælge statskundskab.

Johan Møller Nielsen

Johan Møller Nielsen

"Man får mulighed for at prøve kræfter med mange forskellige fag og emner. Jeg kan godt lide at få indsigt i forskellige synspunkter og have en bred viden, og så er statskundskab det rette sted at være.”

Netop de mange forskellige syn på verden, som studiet giver indblik i, er for Johan det fedeste ved at læse statskundskab.

”Udover de politologiske fag, kan man på samme dag have fag som sociologi og økonomi, der giver to vidt forskellige inputs til, hvordan man kan forstå verden. Når man har begge fag samtidig, går det op for en, at der findes radikalt forskellige syn på verden, og at hvert fag eller perspektiv mener, at deres version er den rigtige.

”Samtidig skal man acceptere, at man ikke bruger særlig meget tid på hvert enkelt emne eller teori, fordi studiet er så bredt. Til gengæld får man forståelse for den grundlæggende tankegang på andre studier, og man kan holde fagenes forskellige perspektiver op imod hinanden.”

Klima- og bæredygtighedsspørgsmål er begyndt at interessere mig en del, og kan - som så meget andet - sættes ind i en statskundskabskontekst. Når man kan relatere nogle af de tekster og teorier, man læser, til en interesse man har, så bliver interessen endnu skarpere, og så giver det rigtig meget mening at være her.

Johan Møller Nielsen

Inden Johan startede, havde han en række fordomme om statskundskabsstuderende, fx at alle var politisk aktive, havde haft samfundsfag på A-niveau i gymnasiet og var meget ambitiøse. De fleste fordomme er dog siden blevet afkræftet.

”Folk er meget ambitiøse, men også vidt forskellige og det gør ingen forskel, om du har haft samfundsfag i gymnasiet eller ej. Der er mange, der er politisk aktive, men de skilter ikke nødvendigvis med det, og der er ikke noget pres for at have en mening om alting. Man finder ud af, at statskundskabsstuderende bare er normale mennesker, ligesom en selv”, siger han - det sidste med et glimt i øjet.

Johan har fået flere gode venner på statskundskab, og weekenderne går ofte med sociale arrangementer kun med folk fra studiet. Samtidig er der et stort fagligt og socialt foreningsliv på statskundskab. Johan er bl.a. med i foreningen Policy Forum, hvor man arbejder med en konkret problemstilling i mindre grupper.

”Man møder praktikere, der til daglig arbejder med ens problemstilling, og det er fedt, for når man kun læser om emnet, bliver det hurtigt meget abstrakt. Her får man lov til at snakke med en embedsmand og høre, hvordan tingene foregår i virkeligheden. Lige nu er jeg med i et forløb om dansk landbrug, hvor vi har mødt folk fra Miljøministeriet og forskellige interesseorganisationer inden for landbrugsområdet.”

Mødet med praktikere kan samtidig give inspiration til, hvad man kan arbejde med, når man er færdiguddannet.

”Det klassiske svar er, at man bliver embedsmand. Men man kan ikke sige, at man på statskundskab uddanner sig til en bestemt stilling. Man former sig undervejs i studiet, og finder ud af, hvad der interesserer en, netop fordi der er mulighed for at snuse til en masse forskellige emner. Det skal man klart udnytte.”

Johan er for nylig selv blevet opmærksom på, hvad der kunne være en fremtidsmulighed for ham.

”Klima- og bæredygtighedsspørgsmål er begyndt at interessere mig en del, og kan som så meget andet også sættes ind i en statskundskabskontekst. Når man kan relatere nogle af de tekster og teorier, man læser, til en interesse man har, så bliver interessen endnu skarpere, og så giver det rigtig meget mening at være her.”