Studiestart på statskundskab

Som ny studerende på bacheloruddannelsen i statskundskab bliver du taget godt imod af en tutorgruppe, bestående af ældre studerende. Der vil være introduktion til det faglige miljø, studielivet generelt, faciliteterne på campusområdet og meget mere. Foto: SAMF

Dine første dage på uddannelsen: Introforløbet i uge 35

Som ny studerende på bacheloruddannelsen i statskundskab bydes du velkommen med et 4-dages introforløb i uge 35.

Introforløbet organiseres af tutorer, som er frivillige ældre studerende. De har sammensat et spændende forløb til dig med introduktion til din uddannelse, sociale aktiviteter og gode tips til livet som studerende.

Som noget af det første bliver du placeret på et stamhold. Stamholdet består af andre nye studerende, som du skal have undervisning sammen med. De fleste studerende følger deres stamhold gennem hele bacheloruddannelsen. Introforløbet giver dig derfor også mulighed for at lære de andre på dit stamhold at kende.

I introforløbet bliver du vist rundt på Center for Sundhed og Samfund (CSS), som er dit campus-område, hvor al undervisningen foregår. Tutorerne vil bl.a. vise dig, hvor du kan købe bøger, hvor der er læsesale, studenterdrevne cafeer og kantiner. De vil også vise dig dit skema og fortælle om kurserne og eksamenerne på dit 1. semester.

Tutorerne står for at lave læsegrupper til alle på hvert stamhold i introforløbet. Læsegrupper er en god mulighed for at sparre med andre studerende om pensum, eksamensopgaver eller studielivet generelt. Tutorerne hjælper til med at få læsegrupperne i gang og deler også gerne ud af deres egne erfaringer.

Rustur

Rusturen, der arrangeres af tutorerne, er altid en stor oplevelse for nye studerende, og der er plads til alle. Fællesskab og hygge står højt på listen, da rusturen er lavet til at ryste dig og dine medstuderende godt sammen, men der også er plads til lidt fagligt indimellem.

Du skal tilmelde dig rusturen til tutorerne og vil få nærmere information om det i introforløbet.

Din første undervisning starter i uge 36

Som ny på bacheloruddannelsen i statskundskab skal tutorerne nok sætte dig godt ind i dine kommende kurser på 1. semester.

Hvis du inden introforløbet har lyst til at læse mere om dine kurser på 1. semester, så kan du kigge under ”Fag” i venstremenuen. På 1. semester har du ”Introduktion til politologiske problemstillinger”, ”Politisk teori 1”, ”Dansk og komparativ politik 1”, ”International politik 1” og ”Videnskabsteori og metodologi”.

Find al information på studiestartssiderne

Studiestartssiderne er der, hvor vi har samlet al den vigtige information om de første uger på uddannelsen. Du finder studiestartsiderne på samf.ku.dk/studiestart