1. FORELÆSNING

Som studerende lærer du at forholde dig videnskabsteoretisk til dit fag. Denne forelæsning handler om videnskabsteori på humanistiske uddannelser.

2. PROJEKTARBEJDE

Hvad vil det sige at lave et projekt i den virkelige verden? Hør om gruppearbejde på landskabsarkitektur.

3. OPGAVER PÅ UNI

På universitet lærer du at kommunikere videnskabeligt. Denne forelæsning handler om, hvordan man skriver opgaver.

4. FORELÆSNING PÅ ENGELSK

På universitetet går du i dybden med fagene. I denne film er forelæsningen på engelsk og handler om identitet.

5. UNDERVISNING & KAMMERATLÆRING

Med kammeratlæring som undervisningsform, træner du formidling af stoffet og lærer stoffet bedre at kende undervejs.

6. EN ANDERLEDES FORELÆSNING

Forelæsninger behøver ikke at være envejskommunikation. Se klip fra en alternativ forelæsning om menneskerettigheder.