Studiestart på KU – Københavns Universitet

Bacheloruddannelser > Studiestart på KU

Studiestart på KU

Det kan være nervepirrende og spændende at starte på universitetet, når man aldrig har studeret før. Det ved tutorerne på Københavns Universitet, for de har selv været der. 

Når du begynder på din nye uddannelse, bliver du budt velkommen af tutorer fra uddannelsen. Tutorerne er ældre studerende. De sammensætter et program, som introducerer dig til alle de steder, personer og procedurer, som er værd at kende for at komme godt i gang på dit nye studie.

På de fleste uddannelser er der introforløb til studiet i uge 35. Du kan se under den enkelte uddannelse (under studieliv), hvornår der er introforløb. Selve undervisningen starter i første uge af september.

Der er både sociale og faglige aktiviteter i dagtimerne, hvor du lærer dine medstuderende at kende. Det er universitets politik, at alkohol ikke er en del af det sociale og faglige program i dagtimerne. 

Det er ikke obligatorisk at deltage i introugen, men vi anbefaler, at du deltager, så du får den bedst mulige start på dit nye studie. 

Du bliver også inviteret til den traditionsrige immatrikulationsfest, hvor rektor byder velkommen til hele den nye årgang studerende på Københavns Universitet. 

Under hver uddannelse kan du læse mere om studiestarten. Her kan du også læse, om der bliver arrangeret rustur for de nye studerende på uddannelsen.