Adgangskrav og optagelse - Bachelor i it og sundhed – Københavns Universitet

Sundhed og informatik > Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav og optagelse

Du kan søge om optagelse på bacheloruddannelsen sundhed og informatik via kvote 1 og kvote 2. 

 • Kvote 2 – ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12 
 • Kvote 1 – ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12

Læs KU's ansøgningsregler, før du søger om optagelse. 

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen sundhed og informatik skal du opfylde følgende adgangskrav:

 • Adgangsgivende eksamen med mindst 6,0 i gennemsnit (uden hurtigstartsbonus)
 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • En af følgende kombinationer:
  • Fysik B og Kemi B
  • Fysik B og Bioteknologi A
  • Kemi B og Geovidenskab A

  Alle fag skal være bestået. Du skal opfylde alle adgangskrav, uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du måske supplere.

  KU får nye regler i kvote 2 fra 2020.

  Tidligere studerende eller studerende nu? 

  Har du studeret på en videregående uddannelse efter din gymnasiale uddannelse? Se om du skal søge om optagelse via optagelse.dk eller indskrivning via fakultetet.

  Sådan vurderer vi din ansøgning

  kvote 1 vurderer vi din ansøgning på baggrund af karaktergennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen. I  kvote 2 vurderer vi på baggrund af 7 vurderingskriterier, blandt andet uddannelsesaktiviteter og erhvervserfaring. Du skal opfylde alle adgangskrav uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2. 

  90% af studiepladserne tilbydes i kvote 1 og 10% af studiepladserne tilbydes i kvote 2.

  Se kvote 2 vurderingen for sundhed og informatik 2017.

  Optagelsestal

  Adgangskvotient
  alle optaget, ledige pladser2017:
  alle optaget, ledige pladser2016:


  Standby-kvotient
  -2017:
  alle optaget, ledige pladser2016:


  49Antal optagne i 2017:  Bemærk: Kvotienterne kan ændre sig fra år til år. Se alle kvotienter her.

  Skal du søge om optagelse?

  Opret din ansøgning på Optagelse.dk.