Studielivet på sundhed og informatik

Studiemiljøet på sundhed og informatik er rigtigt godt. Det er et mindre studie, hvor du kommer til at kende dine medstuderende godt – også på tværs af årgange – hvilket er en fordel både fagligt og socialt.

Der er forholdsvis meget undervisning om ugen, det foregår i hold, og undervisningen bliver suppleret med gruppeafleveringer og -drøftelser i løbet af semestret. Her kommer du tættere på dine studiekammerater fagligt, men også socialt.

Der bliver holdt arrangementer på tværs af årgange, hvor du kommer til at lære flere studerende at kende. Ud over at det er festligt, kan det også give dig nogle gode studiemæssige input. Sundhed og informatik har også deres eget fællesrum, hvor du kan læse eller hænge ud med de andre mellem undervisningstimerne.

Hvert år bliver der arrangeret en skitur, julefrokost og forskellige fredagsbarer, ligesom der bliver afholdt fodboldturneringer. Studerende fra sundhed og informatik følges ofte i samlet flok til fredagsbarer på andre uddannelser. Du har også gode muligheder for at engagere dig studenterpolitisk.

Oplev studielivet på sundhed og informatik på Instagram – studerende fortæller om deres hverdag med studie, fester, studiejobs og udlandsophold.