Studiestart

Hvis du vælger at søge optagelse på farmaci og bliver optaget på studiet, vil du have god tid til at forberede dig på studiestarten. Når du takker ja til studiepladsen, får du automatisk besked om alt det, du skal vide om den første tid på din nye uddannelse.

Dine første dage på uddannelsen 27.-30. august

De første dage på uddannelsen kalder vi for introugen. Den ligger i uge 35, fra 27.-30. august.

I introugen introducerer vi dig til uddannelsen og til livet som studerende på Københavns Universitet. Du bliver blandt andet vist rundt på campusområdet, hører om de forskellige kurser du skal have og møder dine nye medstuderende og undervisere. Du kommer også til at høre om alt det praktiske, der er vigtigt at vide.

Introugen består af både faglige og sociale arrangementer. Begge dele er vigtige, så du er godt rustet til starten på dine kurser og til studielivet.

Under introugen og i starten af uddannelsen bliver du og dine medstuderende fulgt af en gruppe ældre studerende, rusvejlederne. De vil altid stå klar til at hjælpe dig, hvis du har et spørgsmål.

Når undervisningen begynder får du og dit hold en tutor, som er en ældre studerende der vil hjælpe med spørgsmål og støtte til studielivet.

Du får mere information og tilmelder dig introugen via studiestartssiden, når du er blevet optaget på uddannelsen.

Rustur 13. september - 15. september

Rusvejlederne inviterer de nye studerende på en fælles hyttetur, også kaldet rusturen. Det er en tur, hvor der er fokus på især det sociale, men der er også mange faglige input. På rusturen har vi planlagt aktiviteter, hvor der er plads til alle – og det er ofte her, grundstenen til både venskaber og studiegrupper bliver lagt.

Du tilmelder dig rusturen på studiestartssiden, når du er blevet optaget på uddannelsen.

Din første undervisning starter 2. september

Du starter med kurserne:

  • Introduktion til sundhed og informatik
  • Sundhedsvidenskabelig statistik
  • Sundhedsvæsenet og dets digitale infrastruktur
  • Sundhedsetik, videnskabs- og teknologifilosofi

Læs mere om dine første kurser på uddannelsen.

 

Find al information på studiestartssiderne

Studiestartssiderne på KU’s intranet er der, hvor vi har samlet al den vigtige information om din første tid på uddannelsen. Du får besked om, hvordan du får adgang til din uddannelses studiestartssider, når du er optaget på uddannelsen.