Bachelor i tandplejer (professionsbachelor i tandpleje)

Som tandplejer beskæftiger du dig med patientbehandling, forebyggelse, sundhedsfremme og behandling af tandsygdomme. På skolens klinikker har du patienter – både voksne og børn – og derfor har du også undervisning om sundhedspædagogik og psykologi.

På den 3-årige professionsbachelor opnår du teoretiske og praktiske kompetencer, som ruster dig til at varetage kliniske og sundhedspædagogiske opgaver fx på private klinikker eller ved den kommunale tandpleje.