Bachelor i tandplejer (professionsbachelor i tandpleje)

Som tandplejer beskæftiger du dig med patientbehandling, forebyggelse, sundhedsfremme og behandling af tandsygdomme. På skolens klinikker har du patienter hver dag – både voksne og børn – og derfor har du også undervisning om sundhedspædagogik og psykologi.

På den 3-årige professionsbachelor opnår du teoretiske og praktiske kompetencer, som ruster dig til at varetage kliniske og sundhedspædagogiske opgaver fx på private klinikker eller ved den kommunale tandpleje.

Læs mere om uddannelsen under Faglig profil og job.